Voordelig internetabonnement voor kwetsbare Genkenaren

Gepubliceerd op woensdag 16 maart 2022 16.04 u.
Persbericht van 16 maart 2022

Stad Genk gaat samenwerking aan met Proximus en Telenet

In samenwerking met telecomoperatoren Proximus en Telenet biedt stad Genk een goedkoop basisinternetabonnement aan voor financieel kwetsbare gezinnen in Genk. Hierdoor kunnen zij een vaste internetaansluiting krijgen voor slechts 5 tot 10 euro per maand. Een aanvraag kan enkel via het Sociaal Huis op campus Portavida.

Na een eerdere actie in het eerste coronajaar, waarbij 120 kinderen laptops en internetvouchers ontvingen namens de stad en Vincentius Genk, zet Genk opnieuw in op zogenaamde ‘e-inclusie’ om digitale en sociale uitsluiting te voorkomen. Samen met internetproviders Proximus en Telenet komt er een goedkoop internetabonnement met een beperkte bandbreedte en dit grotendeels aangepast aan de gezinssituatie van de aanvrager.

Toelatingsvoorwaarden

Doelgroep zijn gezinnen die het financieel moeilijk hebben en niet de middelen hebben om digitaal te ‘connecteren’. De actie wordt geco√∂rdineerd vanuit het Sociaal Huis op Campus Portavida, waar aanvragen in vertrouwen worden behandeld door beëdigde maatschappelijke werkers. Zij bekijken of de aanvrager voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada: “Minstens 1 van volgende 4 voorwaarden moet van toepassing zijn: de cliënt beschikt over het zogenaamde VT-statuut (waarbij hij/zij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming), er is een gezinslid met een leefloon, een gezinslid zit in een collectieve schuldenregeling of budgetbeheer en/of het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen ligt onder de minimumgrens. Afgaand op het huidige percentage Genkenaren met een VT-statuut zou 20% van de Genkse bevolking gebruik kan maken van een goedkoper internetabonnement. De abonnementen kunnen niet verkregen worden via de providers zelf.”

Ademruimte

Als het abonnement nog te kostelijk is, wordt bekeken of extra financiële ondersteuning mogelijk is. Schepen Sara Roncada: “Mensen in budgetbeheer bijvoorbeeld hebben niet altijd een wettelijk recht op tegemoetkomingen en moeten het vaak met heel weinig middelen zien te redden. Zij kunnen geen aanspraak maken op het sociaal tarief, maar hebben de ademruimte die een goedkoper abonnement biedt wel nodig. Ook voor mensen met een VT-statuut zal dit nieuwe abonnement voor verlichting zorgen in de algemene kosten.”

Kansen bieden en inzetten op talent

Door internet toegankelijk te maken voor iedereen zet stad Genk opnieuw sterk in op een gelijke kansenbeleid en op talentontwikkeling van jongs af aan. Schepen Roncada: “Een vaste internetverbinding is in de huidige tijdsgeest, die bol staat van de snelle technologische evoluties, een basisbehoefte. Voor heel wat diensten kan of moet je anno 2022 online gaan; denk aan het kopen van een treinticket of het indienen van je belastingaangifte. Vergaderen kan bijna niet meer zonder programma’s als Teams of Zoom. Ook voor studenten is een internetverbinding tegenwoordig quasi onmisbaar, denk aan platformen als Smartschool. De lockdown heeft blootgelegd dat heel wat Genkenaren helaas niet de middelen hebben om aan te sluiten. Via deze samenwerking stimuleren we de digitale vaardigheden, voorkomen we sociale uitsluiting, garanderen we gelijke onderwijskansen én zetten we de strijd tegen armoede voort.”

Extra

Dankzij de goedkeuring van het project 'Internet for All' door de federale minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter, ondersteunt Proximus de strijd tegen digitale uitsluiting. De subsidies van de federale regering laten toe elke begunstigde te voorzien van een modem die verbinding kan maken met een mobiel netwerk. Tegelijk biedt Proximus een mobiel datavolume van 40 GB/maand gedurende één jaar, hernieuwbaar naargelang de situatie van de gebruiker.

De ‘Telenet Essential Internet’-oplossing werkt via het mobiele netwerk en wordt enkel aangeboden via sociale organisaties zoals het OCMW en organisaties die inzetten op digitale inclusie van kansengroepen. Telenet stelt een basisinternet van 5 euro per maand ter beschikking van kwetsbare gezinnen.