Voorzorgsmaatregelen van kracht na vaststelling PFAS in grondwater op site Aperam

Gepubliceerd op maandag 11 september 2023 14.41 u.
Persbericht van 11 september 2023

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de bedrijfssite van Aperam. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Departement Zorg een aantal no regret-maatregelen te nemen in een zone van 500m rond die site.

Analyses van grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van Aperam, Swinnenwijerweg 5. De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder onderzoek nodig. Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM, zegt dat “in dat onderzoek de verontreiniging van grondwater verder in kaart wordt gebracht en wordt nagegaan of er een risico uitgaat voor mens en milieu.”

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden in het grondwater van de Aperam-site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Departement Zorg geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Concreet betekent dit dat omwonenden in een straal van 500m best geen grondwater gebruiken als drinkwater, om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven. De bodemstaalanalyses waren wel geruststellend, waardoor er geen extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van groenten of eieren uit eigen tuin.

Joris Moonens, woordvoerder van Departement Zorg: “Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.” Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

“Als stadsbestuur zijn we uiteraard bekommerd om de gezondheid van onze inwoners,” besluit schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Ruimte. “We volgen de situatie op de voet, informeren de betrokken inwoners zo goed mogelijk en rekenen erop dat ze de voorzorgsmaatregelen zo goed mogelijk opvolgen.”