Vorming interculturele diversiteit

Op vrijdag 29 december namen de leden van het dagelijks bestuur van de Adviesraad 55+ deel aan een interactieve vorming over interculturele communicatie.

Het is de ambitie van de Adviesraad 55+ om meer mensen met een cultureel diverse achtergrond aan te trekken om zijn rangen te versterken.