Vorming stadsmedewerkers over autisme (2022)

Zo'n 1 op 200 mensen heeft een autismespectrumstoornis (ASS). In hun contacten met klanten komen medewerkers van de stad dus geregeld in contact met stadsgenoten die daarmee kampen. Daarom organiseerde de Adviesraad voor Personen met een Handicap eind 2022 een inleefmoment voor baliemedewerkers.
 
Ervaren hoe het is om met een handicap door het leven te gaan helpt om het begrip voor de uitdagingen ervan beter te begrijpen. Daarom dompelt de Adviesraad voor Personen met een Handicap geregeld een groep Genkenaren onder in omstandigheden waarmee mensen met een beperking dagelijks leven. Zo trekken ze jaarlijks naar lagere scholen om de leerlingen een 'dagje in de huid van' een persoon met een handicap te stoppen. Ook het stadspersoneel maakt regelmatig kennis met een andere vorm van handicap.

 
Parcours

De introductie over ASS werd georganiseerd in samenwerking met Sterkmakers in Autisme en nodigde de medewerkers van het Sociaal Huis, het balieplein en de bibliotheek uit om een belevingsparcours met oefeningen en opdrachten af te leggen. Ze kregen een resem tips en handige suggesties voor een inclusievere omgang met mensen met ASS. Aan het einde volgde een getuigenis van een collega, van wie niet geweten was dat die met ASS is gediagnosticeerd. Zijn boodschap: leven met ASS vergt veel van jezelf en wordt eens zo haalbaar in een begripvolle omgeving.