Vorst verhindert werken

Gepubliceerd op maandag 26 februari 2018 9.31 u.
De afgelopen week heeft het winterweer heel wat werven in Genk parten gespeeld. De vorst zal nog tot eind deze week aanhouden, waardoor de planning van een aantal werven noodgedwongen opschuift.

De afgelopen week heeft het winterweer heel wat werven in onze stad parten gespeeld. Bij deze omstandigheden is het namelijk niet mogelijk om cementgebonden producten ter plaatse te verwerken. Zo kan bijvoorbeeld het beton voor de fietspaden en straten niet aangebracht worden. Volgens de laatste weersvoorspellingen zou dit vorstweer nog tot eind deze week aanhouden, met zelfs negatieve temperaturen overdag. De planning van een aantal werven schuift dus noodgedwongen op. We rekenen op jullie begrip.

Fietspaden Waterstraat – Hoogzij – Hoogveldstraat

Initieel was het einde van deze werken voorzien op 7 maart. Ook hier heeft het winterweer zijn impact op de planning. Door de koude kan het beton van de fietspaden en de bestrating niet aangebracht worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden de komende weken voorzien we de afronding van de werken einde maart.

Rotonde Troisdorflaan

Nog tot einde maart voert aannemer Casters werken uit aan de rotonde aan de Troisdorflaan. De rotonde wordt vernieuwd, naar het voorbeeld van de rotonde aan C-mine. Dit maakt dat deze rotonde in de toekomst milieuvriendelijker onderhouden zal kunnen worden, meer bepaald door onkruidbestrijding zonder pesticiden. Tijdens de werken wordt het verkeer deels omgeleid, en deels geregeld met lichten.

Schoolomgeving Bret

Momenteel wordt er gewerkt aan Fase IV: Reinpadstraat (gedeelte tussen Zuster Eduardalaan en Pachthofstraat). De momenteel nog uit te voeren werken zijn: aanleg fietspad oneven huisnummers, aanleg voetpad en het plaatsen gebonden steenslagfundering en asfaltlagen. Ook hier heeft het vorstweer invloed op de timing. Het einde van deze fase is voorzien voor ten vroegste midden maart, afhankelijk dus van het aanhouden van de vorst. Omwille van deze vorst is het ook nog niet geweten wanneer er asfalt kan geplaatst worden.

Fase V en VI

Aansluitend op fase IV volgt fase V: Mispadstraat (gedeelte tussen Zuster Eduardalaan en de Collegelaan). Hiervoor rekenen we op 25 werkdagen. Daarna wordt fase VI uitgevoerd : gedeelte Zuster Eduardalaan tussen Mispadstraat en Braambestraat. Timing voor deze laatste fase: 18 werkdagen. De werken worden vermoedelijk afgerond eind april, onder voorbehoud van het weer.

Wegmarkeringen Dieplaan

Op maandag 26 en woensdag 28 februari worden er markeringen aangebracht op de Dieplaan ter hoogte van het stadhuis. Deze werken gebeuren in 2 fasen. Maandag worden de auto’s omgeleid via de ventwegen; de bussen mogen passeren (richting 1e Cyclistenlaan – Centrumlaan). In de andere richting kunnen zowel de wagens als de bussen over de middenberm passeren. Woensdag is er een parkeerverbod aan 1 zijde van de ventweg. De andere rijrichting verloopt zoals de maandag.

Werken Molenstraat

In de Molenstraat is op het stuk tussen Stationsstraat en Rootenstraat gestart met de voorbereidende nutswerken. Deze werken duren tot eind april. De 1 mei-stoet zal gebruik kunnen maken van dit stuk van de straat. Vanaf 2 mei begint de eigenlijk heraanleg. Begin augustus moeten de werken klaar zijn en zal de weg terug opengesteld worden voor het verkeer.