Vrienden van de Stiemer

De Vrienden van de Stiemer zijn een groep burgers met een hart voor de Stiemervallei. Ze zijn in de vallei opgegroeid of wonen er nog steeds. Ze laten er dagelijks de hond uit, ruimen er het afval op en genieten regelmatig van dit mooi stukje natuur in de stad.

Vanuit hun betrokkenheid volgen ze het project van de Stiemervallei mee op. Met het concept van de Vrienden van de Stiemer wil de stad zorgzaam experimenteren met een burgerpanel dat de verschillende stappen in het lange termijn programma met ons meemaakt.

De Vrienden van de Stiemer is een open groep zonder verplichtingen. Deze groep is dynamisch, open en zal (hopelijk) doorheen de tijd in aantal blijven aangroeien. 

Doelstellingen
Op basis van een ruim profiel hopen we met deze Vrienden in staat te zijn om:

  • De burgeragenda én –kijk op de stedelijke agenda inzake de Stiemer te capteren;
  • Antennegewijs informatie te versturen, te laten resoneren, en terug te ontvangen;
  • Inzichten geven in de processen die aan de basis liggen van soms trage en soms onvoorspelbare wendingen in dergelijk traject, aan mensen met een hart voor en belang bij de Stiemer;
  • In coproductie ook tot communicatieve en evenementiële initiatieven te komen.

Dit alles gebeurt in een vrij open proces. De groep houdt drie bijeenkomsten per jaar en wordt tussendoor regelmatig op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen in dit project.

Meer info: www.genk.be/vriendenvandestiemer

Stiemerdeal

De Vrienden van de Stiemer zijn betrokken bewoners uit de Stiemervallei. Vanuit die betrokkenheid willen ze meedenken, op de hoogte blijven, voorkomen dat het de foute richting uit zou gaan ... Dit kan als Vriend van de Stiemer.

Hiermee dragen ze bij aan twee doelstellingen: mensen met natuur verbinden en mensen met mensen verbinden. Ze zijn dé ambassadeurs voor de Stiemervallei. Ze staan altijd klaar om mee te denken en te doen. Op korte tijd zijn ze onmisbaar geworden.

OOK VRIEND VAN DE STIEMER WORDEN?
Neem zeker contact op: stiemervallei@genk.be – 089 65 45 86