Goed gedaan: Proefproject Vrijetijdscoaching voor nieuwkomers

Gepubliceerd op dinsdag 1 februari 2022 9.06 u.
Stad Genk heeft een lange traditie op vlak van inburgering. Die aanpak helpt nieuwkomers om zich sneller thuis te voelen en te integreren. Een jaar geleden is er een nieuw project van start gegaan. Adila vertelt wat dit inhoudt.

OOG VOOR TALENT

Genk werkt al 10 jaar intens aan ‘samen inburgeren’. Denk aan de reguliere inburgeringstrajecten maar ook aan initiatieven zoals ‘Vriend en Taal’ en het Regenboogkoor. De nadruk hier ligt op maatschappelijke voorlichting en Nederlands leren. “Het project Vrijetijdscoaching heeft een nieuwe focus,” zegt Adila Aliyeva, vrijetijdscoach voor Genkse inburgeraars. “Met ‘Vrijetijdscoaching’ willen we nieuwe Genkenaren de kans geven om vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod en netwerkmomenten. Kortom: instappen in het dagelijks leven. Het aanbod voor nieuwe Genkenaren is al laagdrempelig, toch vallen sommige inburgeraars nog uit de boot. Ze vinden bijvoorbeeld geen aansluiting bij hun talenten of interesses of moeten nog ontdekken waar ze goed in zijn.”

MET OF ZONDER BUDDY

Deelnemers bereiken Adila voorlopig nog via het Agentschap Inburgering en Integratie en het OCMW. Na een uitgebreide kennismaking stippelt ze een-op-een het traject op maat uit. Inburgeraars investeren 40 uur in het gekozen traject. Daarnaast kunnen ze ook intekenen op het buddytraject. “Ik wijs hen dan een buddy/coach toe. Dat is een vrijwilliger die administratieve of praktische ondersteuning geeft, maar ook dat ‘mentaal’ duwtje”, verduidelijkt Adila. “Samen gaan wandelen of sporten of gewoon al aanmoedigen om te participeren aan het Genks aanbod doet wonderen. Ook Nederlands oefenen kan je met de buddy”.

GOED GEVOEL

Een tijdje geleden werden Loredana Pagan en Sümeyye Polat aan elkaar gematcht. Loredana werkt bij Campus O³ en nam Sümeyye, die vrijwilligerswerk doet in de afdeling Genk-Noord, onder haar hoede. “Voor ons is het een win-winsituatie. Altijd handen te kort hier”, vertelt Loredana. Een jaar geleden kwam Sümeyye naar België. In haar thuisland was ze lerares scheikunde. Werken met kinderen is haar passie en nu helpt ze in het peuterklasjesproject van Campus O³. “Voor mij is het alvast een warme thuis en ik krijg hier de kans om Nederlands te praten met de collega’s en de kindjes. Het geeft me een heel goed gevoel en raad het elke inburgeraar aan”, wil Sümeyye nog kwijt aan 3600.


VRIJETIJDSCOACHING

  • Opgestart in 2021
  • Al 25 nieuwkomers volgden dit traject
  • Dit project krijgt steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie & Integratie.

#sameninburgeren

Wil jij als Genkenaar ook inburgeraars begeleiden? Contacteer de Dienst Diversiteit en Gelijke kansen.