Aanvraag afsteken vuurwerk en info

Vuurwerk afsteken?

In Genk mag je enkel in de nacht van oud op nieuw zélf vuurwerk afsteken en dit tussen 23 en 1 uur.

Wil je doorheen het jaar vuurwerk afsteken in Genk? Meld dit steeds 1 maand op voorhand via de website. 

Het vuurwerk dient doorheen het jaar te worden afgestoken door een professionele firma en mag nooit later plaats vinden dan 23u. De omwonenden worden ook best verwittigd.

Enkele tips...

Vuurwerk afsteken is feestelijk, maar doe het wel steeds veilig!

We geven je een aantal tips mee:

 • Bewaar het vuurwerk steeds op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen;
 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat je het vuurwerk afsteekt;
 • Draag geen brandbare (nylon) of wijde kledij;
 • Steek vuurwerk af met een aansteeklont, gebruik hiervoor geen lucifers of aansteker en doe dit nooit vanuit de hand;
 • Neem na het afsteken van vuurwerk voldoende afstand, zeker een zestal meter;
 • Houd rekening met de windrichting en eventuele bomen – kies voor een open ruimte om het vuurwerk af te steken;
 • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan;
 • Ruim het vuurwerkafval steeds op. Dit doe je door het goed nat te maken en het dan bij het huisvuil te doen.

Veelgestelde vragen over vuurwerk

Wat verstaan we onder vuurwerk?

Particulieren mogen enkel ‘feestvuurwerk’ aankopen en gebruiken. Binnen dit feestvuurwerk heb je nog verschillende categorieën die samenhangen met de leeftijd waarop je dit mag aankopen.

Het feestvuurwerk is onderworpen aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.
Feestvuurwerk wordt onderverdeeld in drie categorieën:

  1. vuurwerk van categorie 1 of F1, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 12 jaar;
  2. vuurwerk van categorie 2 of F2, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 16 jaar;
  3. pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur, niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren; uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 18 jaar.

De categorie van het vuurwerk en de CE-markering moeten duidelijk vermeld staan op de verpakking van het vuurwerk dat je aankoopt. Bij vuurwerkartikelen die te klein zijn om er deze vermeldingen op aan te brengen, moet dit gebeuren op de gemeenschappelijke verpakking waarin ze worden verkocht. 

Als particulier mag je slechts feestvuurwerk bezitten dat maximaal 1 kg pyrotechnische sas bevat. De verkoper mag je dus geen grotere hoeveelheid verkopen.

Meer info over feestvuurwerk vind je hier .

Mag ik bommetjes of voetzoekers afsteken?

Nee, het afsteken van bommetjes is bij wet verboden. Bij meldingen en vaststellingen van overlast door (knal)vuurwerk zal er een PV worden opgesteld en zullen de bommetjes worden afgenomen.

Staan er boetes op vuurwerk afsteken?

Ja. Bij een overtreding wordt er een PV opgesteld en zal de procedure worden opgestart waarbij er een GAS boete kan gegeven worden met een maximum van € 350 (+18) of € 175 (-18).

Wat kan ik doen als er vuurwerk wordt afgestoken?

Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken en er daardoor onmiddellijke tussenkomst van politie nodig is, bel je 101. Dit doe je zeker in geval van samenscholingen.

Voor niet-dringende meldingen kan je het nummer 089 39 14 10 bellen, of kan je het contactformulier op de website van politie CARMA invullen.

Wordt er gecontroleerd door de politie?

Ja, de interventie- en overlastteams van politie CARMA zullen controles uitvoeren.