Hoe vieren Genkse culturele verenigingen 11 juli en 21 juli in coronatijd?

Gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020 12.13 u.
In juli is het tweemaal feest! Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli en de Nationale Feestdag op 21 juli. Guy en Marc zijn beide actief in het Genkse culturele verenigingsleven. Omwille van corona zal de editie 2020 anders verlopen, maar toch willen deze heren er het beste van maken.
Heren, vertel ons kort welke historische gebeurtenissen er schuilen achter 11 en 21 juli?

Guy Donders: “Op de Vlaamse feestdag worden we herinnerd aan de Guldensporenslag in 11 juli 1302, waarbij milities van de Vlaamse steden en gemeenten een leger van Franse ridders te paard versloegen. Dat was aan de Groeningekouter bij Kortrijk.“

Marc Bertrands: “Op 21 juli herdenken we de eedaflegging van de eerste Belgische koning, Leopold I in Brussel op 21 juli 1831. Dat was het sluitstuk van de Belgische omwenteling die de Zuidelijke Nederlanden, thans België, onafhankelijk maakten van de Noordelijke Nederlanden, het huidige¬†Nederland.

Wat betekenen deze feestdagen nog voor jullie?

Guy Donders: ¬†“Vlaanderen is en blijft nog steeds een jonge natie. Ik kijk als voorzitter van Davidsfonds Genk uiteraard elk jaar uit naar deze viering. Onze vereniging ging steeds voorop in de strijd voor ons Vlaams cultureel karakter, onze Vlaamse eigenheid. Het zingen van het Vlaams volkslied geeft mij een boost om te blijven geloven in Vlaanderen.”

Marc Bertrands: “Gepassioneerd door geschiedenis vind ik de afscheuring van ons land van Nederland echt bewonderenswaardig. Want voor hetzelfde geld was dat toen niet gelukt. Toen de Belgische Opstand op 25 augustus 1830 uitbrak, was Rusland van plan naar Brussel op te rukken en de revolutionairen een toontje lager te laten zingen. Toevallig brak rond dezelfde tijd ook in Polen een opstand uit, waardoor de Russen eerst daarheen gingen. Zij trokken daar aan het langste eind, maar ondertussen was de Belgische onafhankelijkheid al door verschillende buurlanden erkend.”

Dit jaar gooit corona roet in het eten. Hoe verlopen deze feestdagen in normale omstandigheden?

Guy Donders: “Vroeger was het eerder een academische zitting, met bekende en welbespraakte gastsprekers die telkens een actueel onderwerp aansneden. De laatste jaren zijn we overgeschakeld naar een nieuw concept. Nu doen we het met korte toespraken en laten we een plaatselijk koor of muziekensemble optreden, met daarna de Vlaamse liederen. We leggen de nadruk op ‘samen zingen’. Maar dit jaar kan dat dus niet.”

Marc Bertrands: “Wij houden normaal zoals elders in ons land jaarlijks een Te Deum op 21 juli. Dat doen we in de Sint-Martinuskerk. De burgemeester en de schepen houden ook toespraken en er is een bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden aan het oud gemeentehuis. Hierbij zijn ook onze vaderlandslievende verenigingen aanwezig.”

Hoe gaan jullie dit nu vieren?

Guy Donders: “Op 11 juli zal er online een filmpje verschijnen op de website van Genk. In dit filmpje wordt het Limburg Volkslied gezongen en krijgen we enkele warme boodschappen van Genkenaren. Ik ga alvast kijken!”

Marc Bertrands: “We hebben recent bericht gekregen dat erediensten terug mogen doorgaan. Er zal dus een Te Deum plaatsvinden in de Sint Martinuskerk. Nadien leggen we bloemen neer aan het Heilig Hartmonument in de Grotestraat. “

Guy Donders: “Het zal allemaal wat minder zijn omwille van de coronamaatregelen, maar zo gaan deze dagen toch niet verloren.”

Wat is jullie wens voor Genk, in Vlaanderen en in België, voor 2020?

Guy Donders: “Genk is een multiculturele stad. Dit is en blijft een verrijking voor Genk. Zelf kijk ik uit naar samenwerkingen in de verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld sport, maar vooral cultuur. Op die manier kan en zal Genk een voorbeeld zijn voor de vele steden en gemeenten met veel diversiteit.”

Marc Bertrands: “In deze corona situatie klinken mijn verwachtingen misschien wat clichématig maar mijn wens is dat ons land dit najaar opnieuw op de rails staat. Zowel wat onze gezondheid betreft als op bestuurlijk en economisch vlak. Corona heeft ons maanden beknot in ons dagelijks leven. Hopelijk hebben wij daar wat van geleerd.”