wateroverlast, wat kan je doen?

Wateroverlast komt steeds vaker voor en kan veel schade veroorzaken. 
Hoe bereid jij je hierop voor, en welke preventieve maatregelen kan je nemen om wateroverlast te beperken? 

Maak je dakgoot tijdig proper 

Water dat op het dak valt, stroomt via de regenpijp naar het riool. Een goed werkende dakgoot zorgt er dus voor dat de muren van jouw huis en de grond eromheen beschermd wordt tegen overmatig vocht/ wateroverlast. Zorg er daarom voor dat je dakgoot vrij is van bladeren en ander vuil.

Loskoppelen hemelwater - regenwater

Door je hemelwater los te koppelen worden de effecten van hevige regenval minder groot. Regenwater hoort niet thuis in de riolering. Als het hevig regent, zorgt dit water voor overstort in de riool, wat dan weer resulteert in meer wateroverlast op straat.

Onthard/vergroen jouw tuin

Veel verharding zorgt ervoor dat het vele regenwater niet kan insijpelen in de bodem. 
Door stukken verharding weg te nemen en groen aan te leggen in de plaats zorg je ervoor dat het water weer opgenomen wordt in de bodem. 

Wist je dat je een subsidie tot wel 1000€ kan aanvragen voor de ontharding van je voortuin? Meer info? www.genk.be/ontharden 

Maak gebruik van een subsidie

Wil je verstandiger omgaan met regenwater? Er zijn 3 subsidies! Deze kan je onderling combineren. 

Er is de stedelijke premie hemelwaterput en infiltratievoorziening voor:

  • De installatie van een hemelwaterput met pompinstallatie zodat je regenwater thuis kan hergebruiken.
  • De installatie van een infiltratievoorziening (infiltratieput, -buis, -bak, WADI, …) zodat het regenwater de bodem kan indringen.

Er is de BON VOOR EEN TON voor:

  • Een regenwaterton en/of benodigdheden om een ton met een regenpijp te verbinden.

Er is ook nog de premie hemelwaterput met pompinstallatie van Fluvius voor:

  • Een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen.

Ook voor het ontharden en vergroenen van je voortuin kan je een subsidie aanvragen!

Maak gebruik van zandzakken

Heb je vaker last van wateroverlast? Dan kan je preventief een aantal zandzakken kopen en vullen voor gebruik. In geval van wateroverlast gebruik je deze zandzakken vooral om de hoofdstroom van het water om te leiden rondom je woning in plaats van er doorheen, of om te voorkomen dat het water richting jouw huis stroomt. De zandzakjes kan je aankopen bij een limburg.net-recyclagepark. Deze worden per 10 stuks verkocht voor de prijs van 5 euro. Perr jaar en per gezin kan je 40 stuks aankopen.

Meer info vind je op Limburg.net