Waterrijk Waterschei: sportpleintje wordt proeftuin

Gepubliceerd op woensdag 23 maart 2022 16.53 u.
Persbericht van 23 maart 2022

Het sportpleintje voor het wijkbureau in Waterschei ondergaat een transformatie. Morgen starten Constructlab en Gigos met de gedeeltelijke ontharding van het pleintje. De werken kaderen in het pilootproject ‘Waterrijk Waterschei’, waarbij de stad samen met haar partners én met bewoners natuurlijke oplossingen voor lokaal waterhergebruik wil testen en demonstreren.

Living Lab

Schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Leefmilieu: “Op deze locatie in Waterschei verrijst een Living Lab. De klinkers die we nu opbreken, worden herbruikt; Constructlab en Gigos gaan er een pergola en een watertafel mee bouwen. De ontharde stukken worden op 16 april, tijdens een plantdag met de buurt, omgetoverd tot moestuintje, kruidenperk, pluktuin en picknickplek. Met dit pilootproject ‘Waterrijk Waterschei ‘ testen en demonstreren we zo natuurlijke oplossingen voor lokaal waterhergebruik en decentrale regenwaterinfiltratie.”

Alle Genkse wijken

Toon Vandeurzen: “De duurzame watermaatregelen in deze wijk hebben een dubbel doel: enerzijds creëren we een klimaatbestendige wijk met ruimte voor groen en water waarmee we ons optimaal beschermen tegen klimaatrisico’s zoals hitte en droogte, anderzijds dragen de maatregelen ook bij aan een oplossing voor de overstortproblematiek op de Stiemerbeek. Op basis van de leerlessen uit dit experiment, is het de bedoeling deze aanpak beleidsmatig te verankeren en op te schalen naar alle Genkse wijken. Ook voor Vlaanderen is het een interessant experiment voor toekomstig water/droogtebeleid. Vanuit die optiek wordt het project door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Departement Omgeving gesubsidieerd als proefproject.”

Water kostbaar goed

Het betrekken van burgers bij duurzaam waterbeheer is cruciaal. “In Waterrijk Waterschei zoeken we naar een stimulerende aanpak die bewoners aanzet tot meer hemelwateropvang en -infiltratie, ontharding en vergroening op eigen terrein. Het consortium Waterland, UHasselt en Breekijzer werd in de zomer 2021 aangesteld door stad Genk om de dialoog met de burgers aan te gaan en hen te begeleiden. Met de organisatie van een Living Lab willen ze de inwoners water opnieuw als kostbaar goed laten omarmen en hen aanzetten tot actie”, zegt Vandeurzen.

Met de bouw van een Living lab streeft de stad ook naar het creëren van een ontmoetingsplek waar de voordelen van ontharding, hemelwateropvang, infiltratie en vergroening zichtbaar zijn. De stad geeft hiermee het goede voorbeeld en wil de bewoners inspireren om op eigen terrein hetzelfde te doen.