Week van de Duurzame Gemeenten

Op 25 september 2019 viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd:

Samen met meer dan meer dan 90 andere Vlaamse steden en gemeenten viert Genk die verjaardag een hele week lang: van 18 tot 25 september 2019 zetten we onze eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Dit jaar gaan we op zoek naar kleine, lokale helden: Genkse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die door kleine acties bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Dit kunnen eenvoudige acties zijn. Onder het motto 'vele kleintjes maken één groot', kunnen kleine veranderingen toch een grote invloed hebben.