Welke opvang kies ik?

Je hebt opvang nodig voor een baby of peuter van 0 tot 3 jaar?
Dan kan je kiezen tussen 2 opvangvormen:

  • Groepsopvang = opvang waar meer dan 8 kinderen per locatie tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn onder begeleiding van één of meer kindbegeleiders (ook gekend als kinderdagverblijven en crèches).
  • Gezinsopvang = opvang waar hoogstens 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn onder begeleiding van 1 kindbegeleider. Meestal is dat de gezinswoning van de kindbegeleider (ook gekend als onthaalouders)

 

Je hebt opvang nodig voor een kind uit de basisschool, van 2,5 tot 12 jaar?
Dan kan je kiezen tussen opvang voor en na de schooluren, opvang op woensdagnamiddag, opvang tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen en dit bij:

  • Schoolgebonden opvang = de opvang wordt georganiseerd door en bij de school.
  • Schooloverstijdende opvang = de opvang wordt georganiseerd door een Initiatief voor Buitenschoolse opvang voor kinderen van verschillende scholen in de buurt.
  • Gezinsopvang = opvang waar hoogstens 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn. Meestal is dat de gezinswoning van de kinderbegeleider (ook gekend als onthaalouders.

Je hebt opvang nodig voor een kind met een extra zorgbehoefte?
Dan kan je kiezen voor

  • Inclusieve opvang: hier worden kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte opgevangen.
  • Specifieke opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte¬†