Werelddag Dementie

Gepubliceerd op donderdag 21 september 2023 14.10 u.
Persbericht van 21 september 2023

Dienstencentrum Ter Hooie opent eerste 'Museum van herinneringen'

Op Werelddag Dementie staat stad Genk stil bij de persoon achter de ziekte. Dat gebeurt via ‘Musea van herinneringen’, koffers vol voorwerpen en foto’s van personen met dementie. Dienstencentrum Ter Hooie pakt in primeur uit met deze nieuwe manier om met dementie om te gaan.

Het ‘Museum van herinneringen’ stimuleert mensen met dementie om na te denken over vroeger. Bedoeling is dat ze het ‘museum’, een reiskoffer, vullen met voorwerpen en foto’s die hen dierbaar zijn. Stad Genk ontwikkelde de methodiek in samenwerking met vzw Menos, de lokale dienstencentra, het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) en vereniging S-Plus, die de gesprekken voerde. Bedoeling is dat de koffers regelmatig van eigenaar wisselen en gevuld worden met nieuwe spullen. “Het vullen van de koffers is eigenlijk de methodiek van reminiscentie”, licht Chris Van Gerven van vzw Menos toe. “Door herinneringen op te halen via voorwerpen, geuren, muziek, … trainen we het geheugen. Vaak komen er mooie verhalen naar boven, met een lach en een traan. Het is de ideale aanzet tot een gesprek. We leren de betrokkene er ook beter door kennen.”

Vol met gereedschap

Het ‘Museum van herinneringen’ in dienstencentrum Ter Hooie zit vol gereedschap van Marcel, die – samen met meer dan 8.000 andere Vlamingen - aan jongdementie lijdt. Klussen op hoogte was zijn grote passie. “Ik hield van mijn gereedschap zoals van mijn vrouw”, vertelt hij. “De diagnose jongdementie kwam als een donderslag bij heldere hemel. Samen met Christine probeer ik van elke dag iets moois te maken. Het zijn geen ‘hoogdagen’ meer, maar ik weet en voel wel dat ik nog iets kan betekenen.”

Taboe doorbreken

Op Werelddag Dementie, jaarlijks op 21 september, vraagt Genk extra aandacht voor de ziekte. “En dat is meer dan nodig, want elke 4 seconden krijgt iemand ter wereld dementie”, vertelt Sara Roncada, schepen van Sociaal Welzijn. “Bovendien heerst er nog altijd een taboe. Mensen die zich zorgen maken over een geliefde of over zichzelf hebben het erg moeilijk om erover te praten. Jammer, want een vroege diagnose, correcte informatie en een sterk uitgebouwd netwerk kunnen een groot verschil maken.” Stad Genk neemt sinds 2008 de coördinerende rol op van vzw Menos, een samenwerkingsverband tussen verschillende erkende organisaties die hulp bieden aan ouderen met psychische problemen en/of dementie alsook mensen met jongdementie en mantelzorgers.

foto: Marcel en Christine

MENOSGENK.BE