Werken aan een propere Stiemerbeek

Gepubliceerd op maandag 28 juni 2021 15.48 u.
Sinds februari 2022 is Aquafin gestart met een bijzonder project in de Stiemervallei. De overstorten naar de beek worden op 25 plaatsen verbeterd. Dit is een eerste belangrijke stap naar een propere Stiemerbeek.
Wat is het probleem?

Zo goed als al het afvalwater van de Genks huishoudens van Oost- en West-Genk wordt vandaag door Aquafin verzameld in een collector oftewel verzamelriool. Deze loopt dwars door de stad langs weerszijden van de Stiemer en gaat helemaal door tot aan de waterzuiveringsinstallatie in Oud-Termien. De riolering en de beek kennen vandaag een sterke wisselwerking bij regenweer. Bij hevige regen belandt er regelmatig afvalwater in de Stiemerbeek. Tijdens de piek van zo’n bui is het debiet in de collector erg groot waardoor zelfs de riooldeksels het kunnen begeven.

Bovendien stroomt dan het vuile water richting de beek. Na de bui is het meestal het water uit de Stiemerbeek dat overstroomt in de riolering. Daar vermengt het zich met het afvalwater waardoor dit sterk verdund toekomt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en zo het zuiveringsproces bemoeilijkt.

Wat gaat er gebeuren?

Aquafin gaat vanaf februari 2022 gedurende een jaar op 25 locaties werken uitvoeren aan de verschillende overstorten. Daardoor zal de waterkwaliteit van de Stiemer al voor een deel verbeteren. Per locatie nemen de werken een aantal dagen tot een aantal weken in beslag. Een groot deel van de locaties bevinden zich niet langs de openbare weg en levert dus amper hinder op voor de buurtbewoners.

Informatie over de werken

Op alle locaties in de Stiemervallei waar gewerkt zal worden, staan infoborden met daarop een QR-code naar de website van Aquafin. Op hun website vind je alle informatie, kan je inschrijven op de digitale nieuwsbrief én kan je een informatieve film bekijken. 

Heb je vragen over dit project?

Aquafin is de uitvoerder van de werken. Dit betekent dat buurtbewoners met vragen zich tot Aquafin mogen richten. Vermeld in je communicatie altijd het projectnummer 22334.
T 03 450 45 45 (op werkdagen van 8 tot 17 uur)
E-mail: contact@aquafin.be