Werken Evence Coppéelaan

Op dinsdag 8 augustus 2023 zijn de werken gestart aan de Evence Coppéelaan. Hiermee komt een einde aan de overmaatse, volledig op de wagen gerichte, verbinding tussen Winterslag/C-mine en het centrum. In de plaats komt veel meer ruimte voor groen en watervoorziening en voor de zachte weggebruiker. Alle autoverkeer wordt samengebracht aan één zijde en het parkeren wordt gebundeld in enkele compacte parkeerzones. Verschillende pleinen over de rijweg heen moeten zorgen voor een betere oversteekbaarheid voor fietsers en wandelaars en het (be)leven langs de weg aangenamer maken. De schoolomgeving krijgt de nodige aandacht. Met de heraanleg wordt ook de riolering aangepakt en worden er hemelwatervoorzieningen ingepast.

Waar is het projectgebied gesitueerd?

De heraanleg zal plaatsvinden over de gehele Evence Coppéelaan en het deel Bochtlaan tussen de Winterslagstraat en de Jan Habexlaan.

Wanneer vinden de werken plaats?

De werken zullen starten op dinsdag 8 augustus 2023. De uitvoeringstermijn wordt geschat op 250 werkdagen. Einde 2024 zou de volledige heraanleg een feit moeten zijn.

Welke hinder is er te verwachten?

Om de hinder voor omwonenden en handelaars minimaal te houden, zal er gewerkt worden in 5 zones en fasen:

 • Zone/fase 1: Westerring – AVEVE: 8 augustus 2023 – november 2023
 • Zone/fase 2: AVEVE – school: november 2023 – maart 2024
 • Zone/fase 3: school – Winterslagstraat: maart 2024 – mei 2024
 • Zone/fase 4: kruispunt Winterslagstraat: mei 2024 – augustus 2024
 • Zone/fase 5: Hof Van Gan – Jan Habexlaan: augustus 2024 – oktober 2024

Voorafgaandelijk kunnen voorbereidende werken (aanleg nutsleidingen) plaatsvinden in de zone van de volgende fase.

Fase 1: hinder en bereikbaarheid

Hinder fase 1:

 • wegenwerken in zone 1: in de volledige zone worden rijwegen en fietspaden onderbroken
 • de rijwegen en fietspaden in de overige zones (2,3,4 en 5) blijven behouden en in dienst

Bereikbaarheidsplan

Doorgaand verkeer

 • Bestemmingen in het centrum van Genk bereiken vanaf de Westerring kan steeds via het kruispunt N76/N75 Europalaan.
 • Ligt je bestemming in de wijk Bret, kies dan voor de afrit Westerring richting Bergbeemdstraat (zie kaart).

Bereikbaarheid Evence Coppéelaan

Woningen, handelszaken en school zijn gelegen op de Evence Coppéelaan bereik je bij voorkeur via de Bochtlaan.

Alternatief kan gekozen worden voor de Winterslagstraat. Houd er wel rekening mee dat dit een woonstraat is. Houd je steeds aan de opgelegde snelheid en de voorrangsregels. De Bochtlaan is steeds de beste optie.

Fase 2 : hinder en bereikbaarheid

hinder fase 2 :

 • tot het einde van de werken (eind 2024)
  Omleiding voor doorgaand verkeer.
 • 3 november 2023
  Start werken nutsleidingen in zone 2 t/m 4.
  beperkte hinder: werken in berm. Rijwegen en fietspaden blijven in dienst, inritten worden onmiddellijk hersteld.
 • 20 november 2023 – maart 2024
  Wegenwerken in zone 2.
  Grote hinder: werken in volledige zone: rijwegen en fietspaden in zone 2 worden opgebroken. Rijwegen en fietspaden in de overige zones (3, 4 en 5) blijven behouden en in dienst. De rijweg in zone 1 is klaar en kan gebruikt worden (doodlopend: enkel toegang tot AVEVE)

Meer info?

Wens je meer te weten over dit ambitieuze project? Bekijk dan de presentatie die gegeven werd op de infovergadering van 19 juni 2023:

Evence Coppéelaan infovergadering 19062023