Evence Coppéelaan

Op dinsdag 8 augustus 2023 zijn de werken gestart aan de Evence Coppéelaan. Hiermee komt een einde aan de overmaatse, volledig op de wagen gerichte, verbinding tussen Winterslag/C-mine en het centrum. In de plaats komt veel meer ruimte voor groen en watervoorzieningen, en voor de zachte weggebruiker. Alle autoverkeer wordt samengebracht aan één zijde en het parkeren wordt gebundeld in enkele compacte parkeerzones. Verschillende pleinen over de rijweg heen moeten zorgen voor een betere oversteekbaarheid voor fietsers en wandelaars en het (be)leven langs de weg aangenamer maken. Zeker de schoolomgeving krijgt de nodige aandacht. Met de heraanleg wordt ook de riolering aangepakt en worden er hemelwatervoorzieningen ingepast.

Waar is het projectgebied gesitueerd?

De heraanleg zal plaatsvinden over de gehele Evence Coppéelaan en het deel Bochtlaan tussen de Winterslagstraat en de Jan Habexlaan.

Wanneer vinden de werken plaats?

De werken zullen starten op dinsdag 8 augustus 2023. De uitvoeringstermijn wordt geschat op 250 werkdagen. Einde 2024 zou de volledige heraanleg een feit moeten zijn.

Welke hinder is er te verwachten?

Om de hinder voor omwonenden en handelaars minimaal te houden, zal er gewerkt worden in 5 zones en fasen:

 • Zone/fase 1: Westerring – AVEVE: 8 augustus 2023 – november 2023
 • Zone/fase 2: AVEVE – school: november 2023 – maart 2024
 • Zone/fase 3: school – Winterslagstraat: maart 2024 – mei 2024
 • Zone/fase 4: kruispunt Winterslagstraat: 10 juni 2024 – augustus 2024
 • Zone/fase 5: Hof Van Gan – Jan Habexlaan: augustus 2024 – oktober 2024

Voorafgaandelijk kunnen voorbereidende werken (aanleg nutsleidingen) plaatsvinden in de zone van de volgende fase.

Bereikbaarheidsplan

Doorgaand verkeer

 • Tot het einde der werken (eind 2024) is er een omleiding voor doorgaand verkeer.
 • Bestemmingen in het centrum van Genk bereiken vanaf de Westerring kan steeds via het kruispunt N76/N75 Europalaan.
 • Ligt je bestemming in de wijk Bret, kies dan voor de afrit Westerring richting Bergbeemdstraat (zie kaart).

Bereikbaarheid Evence Coppéelaan / Bochtlaan

IN DE WERKZONE:

Huidige werkzone: zone 4 (kruispunt Winterslagstraat)

 • 10 juni 2024 – eind augustus 2024:
  Wegenwerken in zone 4 (kruispunt Winterslagstraat). Grote hinder: werken in volledige zone: rijwegen en fietspaden in zone 4 worden opgebroken.
 • Woningen, handelaars e.d.:
  Enkel bestemmingsverkeer is hier mogelijk. We voorzien tijdelijke verhardingen. Op bepaalde momenten zullen delen van de werkzone niet bereikbaar zijn (bvb. tijdens de aanleg van riolering, beton, asfalt, enz.). De bewoners en handelaars worden tijdig verwittigd.

BUITEN DE WERKZONE:

 • Vorige werkzones (zones 1, 2 en 3):
  De nieuw aangelegde rijwegen en fietspaden kunnen gebruikt worden. Ze zijn wel doodlopend tegen de huidige werkzone. Voor doorgaand verkeer volg je de omleiding. Plaatselijk kunnen er nog kleine werken gebeuren (afwerking). De hinder is beperkt. Woningen, handelszaken en de school bereik je bij voorkeur via de Westerring.
 • Toekomstige werkzones (5):
  Woningen, handelszaken het Hof van Gan bereik je bij voorkeur via de Bochtlaan. Er blijft een verbinding tussen de Bochtlaan en de Nieuwe Kuilenweg.

Evence Coppéélaan

Werken Evence Evence Coppéelaan werkzones

Meer info?

Wens je meer te weten over dit ambitieuze project? Bekijk dan de presentatie die gegeven werd op de infovergadering van 19 juni 2023: Evence Coppéelaan infovergadering 19062023