Werken in bos Zonhoverheide

Momenteel worden er bomen gekapt in het bos Zonhoverheide. Deze bomenkap gebeurt in 2 fase en doen we om 2 belangrijke redenen:

  1. Fase 1: Door deze bossen te dunnen, kunnen we de bomen die we willen laten uitgroeien voldoende ruimte geven om te groeien. Dit noemen we toekomstbomen. de andere bomen die er rond staan, worden gekapt om plaats te geven.
    Bij deze kappingen wordt ook aandacht gegeven aan de bosranden. Door de bosranden meer gevarieerd te maken, zorg je dat deze aantrekkelijker worden voor tal van planten, insecten en vogels. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld dat er meer zonlicht tot aan deze randen komt.
    De eerste fase startte eind oktober. Einde november is het kappen afgelopen, de weken nadien wordt het hout uit het bos gehaald en afgevoerd.
  2. Fase 2: In het bos van Zonhoverheide zorgen we ook voor een ecologische corridor. Deze corridor verbindt de heidegebieden Schemmersberg en Molenheide (Zonhoven) met elkaar. De corridor aanleggen en aantrekkelijk maken is een werk op lange termijn. Hiervoor moet de corridor breed genoeg zijn, gevarieerd zijn en kunnen opwarmen voor planten, insecten, reptielen...
    De corridor bestaat al voor een deel, deze werken zijn het sluitstuk van de grotere inrichtingswerken.
    Deze werken gaan wellicht door in maart of april 2021.