Werken Kielenswen en Elsenhout afgerond: eerste stap naar herstel waardevolle natte natuur

Gepubliceerd op zondag 10 december 2023 13.26 u.
Persbericht van 10 december 2023

In samenwerking met Natuurpunt Genk werden eind november de werkzaamheden aan Kielenswen en Elsenhout afgerond: dit zijn twee natte natuurgebieden in de Stiemervallei. De inspanningen hadden tot doel de waardevolle natuur te herstellen. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar.

Kielenswen

In september zijn de werkzaamheden in Kielenswen gestart, dat is een natuurgebied tussen de Vennestraat en de Westerring. Er zijn diverse ingrepen uitgevoerd, waaronder het aanleggen van een ecologische bosrand, het verwijderen van slib uit poelen en het bestrijden van invasieve plantensoorten zoals het Amerikaanse krentenboompje en de Amerikaanse vogelkers.

"De Stiemervallei herbergt enkele bijzondere plekjes. Menselijke ingrepen hebben het gebied echter veranderd in een verbost en uitgedroogd landschap. Denk aan de aanleg van straten, verhardingen, overstorten, het storten van groenafval en het gebrek aan langdurig beheer. Ons werk in Kielenswen en Elsenhout is gericht op het ontplooien van het volledige potentieel van deze natte natuur, met als doel de algehele kwaliteit van dit unieke natuurgebied te verhogen", vertelt schepen Ruimte en Duurzaamheid, Toon Vandeurzen.

Het succes van het project bleek al snel: “Na 3 à 4 weken waren er al zichtbare verbeteringen, zo zien we dat het water in de poelen al helderder is. Daarnaast zien we dat de werken positief effect hebben op de waterstand in het natuurgebied de Maten.”

Elsenhout

Het gebied Elsenhout bevindt zich tussen de Elsenhoutstraat, Stalenstraat, Stiemerbeek en Dennenstraat. Het is een pareltje natte natuur in de Stiemervallei waar heel wat zeldzame soorten planten en dieren leven, zoals de moerassprinkhaan. Om de leefomgeving van deze soorten te beschermen en de natuurkwaliteit nog te versterken, werden oude grachtjes hersteld en sluisjes geïnstalleerd, zodat de waterstand beter gecontroleerd kan worden. Diverse invasieve plantensoorten, vaak afkomstig van gestort tuinafval, werden succesvol verwijderd. Het gebied is ontdaan van maar liefst 5 containers bamboe. Om het natte grasland in de toekomst efficiënter te kunnen maaien, zijn oude stronken en bouwpuin uit het gebied verwijderd. Op 13 januari viert stad Genk samen met de buurtbewoners het positieve resultaat van deze werken.

Blue deal

De kosten voor beide natuurinrichtingsprojecten komen op €178.000. De stad mocht rekenen op de steun van de Vlaamse overheid in het kader van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Een natuurgebied in het centrum van de stad is er een om te koesteren en te beschermen. Toch verkeerde het Kielenswen en Elsenhout lang in een slechte staat: de natuur en het water waren sterk vervuild. Dankzij de Blue Deal zorgen we nu voor het herstel van dit mooi stukje natte natuur waardoor de sponsfunctie van het gebied kan herstellen en er meer ruimte is voor water. Bovendien zorgen ze voor een groener en meer leefbaar Genk.”