Natuurinrichtingswerken Kielenswen gestart

Gepubliceerd op vrijdag 15 september 2023 14.38 u.

Kielenswen is het natuurgebied tussen de Vennestraat en de Westerring. Het vormt het brongebied voor de Schabeek die het Natura 2000-gebied de Maten voorziet van proper water.

Sinds midden september zijn er werken gestart in het gebied om de natte natuur in dit gebied nog te verbeteren. Stad Genk en Natuurpunt werken hiervoor nauw samen en kunnen de werken realiseren dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid.

De natuurinrichtingswerken zullen ervoor zorgen dat het Kielenswen gedurende een langere periode van het jaar méér water kan bijhouden. Hierdoor zal ook de Maten langer voorzien kunnen worden van kwalitatief water. Doordat het gebied langer een hoge grondwaterstand zal hebben, is er potentie om waardevolle natte natuur te creëren.

Concreet werken we aan:

  • de creatie van waardevolle natte natuur
  • een ecologische bosrand
  • poelen vol leven
  • het bestrijden van invasieve planten

Lees meer over Kielenswen en de werken.

Het einde van de werken is voorzien voor midden november 2023.