Werken met vrijwilligers

Alleen feitelijke verenigingen, vzw's, lokale afdelingen van koepels, stichtingen van openbaar nut, openbare instellingen en internationale vzw's mogen vrijwilligers inschakelen.

Informatieplicht en verzekeringsplicht

Als organisatie ben je verplicht om volgende informatie mee te delen aan de vrijwilliger:

 • de doelstelling van de organisatie;
 • het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging, enz.);
 • welke verzekeringen werden afgesloten voor vrijwilligers (zie gratis verzekering voor vrijwilligerswerk);
 • welke kostenvergoeding de organisatie voorziet;
 • dat de vrijwilliger gehouden is aan geheimhoudingsplicht;

Op www.vlaanderenvrijwilligt.be kan je steeds terecht voor meer info.

Kosten en vergoedingen

Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen, maar wel een kostenvergoeding.

Als organisatie beslis je zelf of je kosten van je vrijwilligers vergoedt. De vrijwilliger heeft er niet automatisch recht op. De vergoeding compenseert gemaakte kosten. Je maakt aan het begin van het engagement afspraken met je vrijwilligers over vergoedingen.

Sinds de wetswijziging van 14 februari 2019 is er geen beperking meer op de cumul van onkostenvergoeding en kilometervergoeding voor vrijwilligers die in het kader van hun vrijwilligerswerk personen vervoeren. Dezelfde wetswijziging stelt dat occasionele geschenken aan vrijwilligers niet moeten worden beschouwd als een vergoeding.

Meer info over vergoedingen voor vrijwilligers vind je op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers vinden

 • Informeer je vrienden en kennissen, spreek mensen aan op buurtfeesten, vraag mensen in je directe omgeving of ze interesse hebben in vrijwilligerswerk of stel voor dat ze eens een keer komen helpen.
 • Schrijf een goede vrijwilligersvacature en plaats die in het ledenblad of op de website van de organisatie, deel de vacature via de facebookpagina van je organisatie en/of contacteer andere organisaties.
 • Plaats een vacature op www.vrijwilligerswerk.be. Je vacature verschijnt dan ook in de vacaturebank op deze pagina.

Vrijwilligers motiveren

 • Leer de vrijwilliger goed kennen, toon interesse voor het leven van de vrijwilliger, ga regelmatig na of hij/zij het werk nog leuk vindt en toon appreciatie.
 • Geef de vrijwilliger haalbare taken.
 • Zorg ervoor dat de taken gelinkt zijn aan de motivatie van de vrijwilliger (bijv. laat iemand die sociaal contact zoekt taken in groep verrichten, geef iemand die werkervaring wil opdoen nieuwe uitdagende taken).
 • Geef de vrijwilliger verantwoordelijkheid en inspraak.
 • Organiseer een teambuilding, een etentje of een dankmoment voor de vrijwilligers.