Wegenwerken op de Noordlaan

Gepubliceerd op vrijdag 1 oktober 2021 11.30 u.
Maandag 4 oktober starten werken op het kruispunt van de Noordlaan met de Margarethalaan. De Noordlaan wordt daardoor volledig onderbroken. Er zijn omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer.
  • Woningen en handelszaken blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer.
  • Basisschool Sint-Michiel is bereikbaar via een omleiding langs de Eikenlaan.
  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Henri Esserslaan en de Brikkenovenstraat.

Trajectcontroles maken verkeersdrempels overbodig

De werken passen in de plannen van Stad Genk om trajectcontroles te installeren op de belangrijkste lokale verbindingswegen. Een trajectcontrole garandeert een constante aangepaste snelheid en verhoogt de veiligheid over het hele traject. Hierdoor worden verkeersdrempels en -plateaus overbodig. Daarom worden op drie locaties - de Noordlaan, de Tennislaan en de Koerweg - de drempels weggenomen.

Bij de herinrichting wordt uiteraard maximaal ingezet op de veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het einde van de werken in de Noordlaan is voorzien voor begin november.


Planning aanpassingswerken in functie van trajectcontroles

  • Kruispunt Noordlaan - Margarethalaan: 4 - 26 oktober
  • Kruispunt Koerweg - Haagstraat: 26 oktober - 2 december
  • Kruispunt Evence Coppéelaan - Koerweg: 26 oktober - 2 december
  • Tennislaan: 2 - 14 december

(datums onder voorbehoud)

Bedankt voor je begrip!