Werken aan Reinpadstraat

Waarom werken?

Door de inrichting van de Reinpadstraat als fietsstraat wil de stad Genk het aantal fietsverplaatsingen op deze belangrijke fiets-as voor zowel de schoolgaande jeugd (scholencampus Collegelaan) als de werknemers van Genk Centrum, aanzienlijk laten stijgen en het aantal autoverplaatsingen (voornamelijk de ouders die hun kinderen naar school brengen) doen afnemen.

Wat gebeurt er?

Dit project vervolledigt de fietsstraat van de Reinpadstraat. Het gedeelte tussen de Hospitaalstraat en de Mosselerlaan zal, net als de rest van de Reinpadstraat, een rode coating krijgen. Bovendien zal de Jan Habexlaan ook worden omgevormd tot een fietsstraat. De parkeerzone wordt vereenvoudigd en vergroend, met parkeervakken die opnieuw worden aangelegd met waterdoorlatende verharding en wadi's voor de opvang van hemelwater. Daarnaast wordt er een ontmoetingsplek gecreëerd.

Timing en mogelijke hinder

  • Start: 02/05/2024 (afhankelijk van het weer)
  • Einde: +- eind juni 2024 (er zijn 40 werkdagen voorzien)
  • Helaas gaan deze werken gepaard met hinder. Denk hierbij aan geluidshinder, stof en geurhinder door het aanbrengen van het asfalt. We doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken.
  • Op de parking langs de Mosselerlaan is er geen hinder, deze kan verder gebruikt worden.

Omleiding

Tijdens de werken is de Reinpadstraat en parallelparking enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer (bewoners). Voor het doorgaand verkeer wordt er een omleiding voorzien via de Bretheistraat.