Werkgroepen adviesraad 55+

Binnen de Adviesraad 55+ zijn verschillende werkgroepen actief :

  • De socio-culturele werkgroep
  • Werkgroep wonen
  • Werkgroep veiligheid en gezondheid
  • Werkgroep Medioren
  • De redactieraad Horizon
  • Verdiepingsteam