Werkgroepen adviesraad 55+

Binnen de seniorenraad zijn verschillende werkgroepen actief :

  • De socio-culturele werkgroep
  • Werkgroep wonen
  • Werkgroep veiligheid en gezondheid
  • Werkgroep Medioren
  • De redactieraad 'Horizon'
  • Verdiepingsteam