CALL: Werkingssubsidies professionele en professionaliserende kunstorganisaties

Gepubliceerd op donderdag 23 februari 2023 12.06 u.

De steden Hasselt en Genk werken samen om het culturele veld op hun grondgebied te versterken. Daarvoor werd in 2020 het subsidiereglement voor professionele en professionaliserende kunstorganisaties in het leven geroepen.

Met dit reglement hopen Hasselt en Genk de werkingen sterker te verankeren waarbij de individuele benadering van culturele organisaties ook gekoppeld wordt aan een beleid dat op landschapsregie focust.

Kunstorganisaties met een werking in één of beide centrumsteden kunnen hierop inschrijven. Van deze kunstorganisaties wordt verwacht dat ze open staan voor samenwerking, delen van expertise, lokaal en/of bovenlokaal werken, zich lokaal verankeren en daarbij willen inzetten op (minstens) twee van onderstaande doelstellingen:

 Bijdrage leveren aan het netwerk, talentontwikkeling;

  • Publieksparticipatie versterken;
  • Gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken;
  • Transversaal werken, reflectie, innovatie, debat;
  • De stedelijke aantrekkingskracht en de bovenlokale uitstraling van de stad verhogen.

Dossiers kunnen ingediend worden tot en met 30 april 2023.

Voor meer info in verband met het reglement, de procedure en het aanvraagformulier Klik hier