Wijkcentrum Waterschei wordt een Demosite water

Water wordt steeds meer een kostbaar goed. Regenwater valt gratis uit de lucht, maar spoelt helaas vaak weg via de riolering. Dit veroorzaakt droogte, wateroverlast en overstorten in de Stiemerbeek. Gelukkig is de oplossing gekend: regenwater opvangen, hergebruiken en laten infiltreren door te ontharden. De grootste verharde oppervlakte in Genk ligt echter op privédomein. Stad Genk kan deze uitdaging dus niet alleen aan, maar heeft alle Genkenaren hiervoor nodig.

Het wijkcentrum in Waterschei (Binnenlaan 50) zal worden omgevormd tot een demosite water. Via verschillende creatieve ingrepen zal regenwater worden opgevangen, hergebruikt en in de grond kunnen sijpelen. Tegelijk wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de noden van de gebruikers van de site om de plek nog aangenamer te maken.

Doelstellingen

Met de inrichting van een demosite water zullen volgende doelstellingen gerealiseerd worden:

 • Realiseren van een netto ontharding van minimaal 400 m²
 • Realiseren van een maximale, zichtbare en creatieve afkoppeling van hemelwater van de site van de riolering;
 • Inrichten van de omgeving met maximale ruimte voor water en groen die een duidelijke
  ecologische en sociale meerwaarde hebben (biodiversiteit, landschap, ontmoeten, ontspannen, spelen, sporten, enz);
 • Verhogen van de verblijfskwaliteit in het wijkcentrum voor de partners en bezoekers van de site;
 • Integreren van aantrekkelijke voorbeelden van SUDS* privaat als demonstratie van
  bronmaatregelen op private percelen;
 • Creëren van een educatie- en inspiratie hotspot voor verschillende leeftijden rond water,
  voorbeeld stellend voor Genk en Vlaanderen.

*SUDS is een afkorting voor Sustainable Urban Drainage Systems en betekent decentrale, natuurlijke oplossingen voor waterinfiltratie.

Ontwerp op maat

Zowel tijdens de ontwerp- als de realisatiefase zullen de gebruikers van het wijkcentrum betrokken worden tijdens verschillende workshops. Ook de bezoekers zullen via een infobord op de hoogte worden gehouden van de plannen voor de omgeving.

Na het einde van de werken zullen geïnteresseerden via een QR-code educatieve filmpjes over de verschillende ingrepen kunnen bekijken.

Impact

Met deze ingreep houden we jaarlijks 308.028 liter regenwater uit de riolering of een zesde van het zwembad van Genk.

Timing

De werken startten half april en zullen afgerond worden eind mei 2024. De officiële opening is voorzien voor 1 juni 2024.