Wilde dieren (bvb. everzwijnen) - melden van schade

De laatste jaren werden veel inspanningen gedaan om de natuur te beschermen. Daardoor komen er in onze bossen opnieuw wilde dieren zoals bvb vossen, reeën en everzwijnen voor.

Dit is een goede evolutie voor het ecologisch evenwicht en de diversiteit in de natuur. Soms zijn er ook wel enkele nadelen aan verbonden. Het gebeurt immers dat die dieren zich buiten hun leefgebied begeven en bvb in private tuinen terecht komen. Ze kunnen daar soms schade aanrichten.

Als je zelf schade ondervindt veroorzaakt door wilde dieren, kan je dit melden bij het Agentschap natuur en Bos van de Vlaamse Overheid Je melding wordt zo snel als mogelijk opgevolgd zodat de gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Bij ons bestuur kan je wel de vereiste meldingsformulieren krijgen.

Meer info op de relevante websites Natuur en Bos.

Opgelet!

Voor met melden van overlast door andere dieren of ongedierte 'lees ook' volgende pagina's:

ratten - bestrijding

wespen - aanvraag verdelging

zwerfkatten - aanvraag voor sterilisatie

Procedure

Voor dit product kan je geen afspraak maken. Je kan je hiervoor aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de dienst.hieronder.