Samen stad: zomerrust voor iedereen

Gepubliceerd op woensdag 28 juni 2023 13 u.
Terwijl jij op zondag wil genieten in je tuin, gaat je buurman het gras te maaien of komt er luide muziek jouw kant uit. Herkenbaar? Soms zijn dit soort ergernissen de aanleiding van een burenruzie. “We kunnen dit vermijden als we meer met elkaar praten”, zeggen burenbemiddelaars Sandra en Paola.

Sandra en Paola zijn al een tiental jaar burenbemiddelaars in dienst van de afdeling Veiligheid van stad Genk. Het ganse team bestaat uit 10 bemiddelaars die daar goed voor opgeleid zijn. Ook al nemen ze deze soms erg moeilijke taak op in ruil voor een vrijwilligersvergoeding, ze zijn supergemotiveerd om tot oplossingen te komen, vertellen ze aan 3600. 

Dag Sandra en Paola, wat doen jullie precies?

Sandra: “Op vraag van de afdeling Veiligheid gaan wij langs bij buren die een probleem zelf niet opgelost krijgen. We ontmoeten eerst elke bewoner apart en luisteren. Pas als ze er klaar voor zijn, nodigen we ze uit voor een gezamenlijk moment en bemiddelen wij. Als we een oplossing vinden, gaan we dat meestal vastleggen op papier, zodat iedereen weet wat er afgesproken is.”

Waarover gaan de onenigheden zoal tijdens jullie bemiddelingen?

Paola: “Het vaakst bemiddelen we over hinderlijk overhangend groen. Dat was in 2022 zelfs bijna de helft van de gevallen. Op plaats twee staat rook- en geurhinder, en geluidsoverlast
op plaats drie. Geluid zorgt vooral voor ergernis bij appartementsbewoners. Maar hier gelden vaak huisregels zodat je onder meer je wasmachine niet ‘s nachts opzet of je tv niet luid zet na 22 uur. Sommige dingen zijn moeilijker op te lossen. Als je in het centrum vlakbij een horecazaak gaat wonen, weet je dat er lawaai kan zijn. Geluid is vaak ook subjectief. Kinderen die op een trampoline springen, kan je moeilijk omschrijven als geluidsoverlast.”

Lawaai is dus ook een veelgehoorde ergernis. Bestaat er eigenlijk nog zoiets als de zondagsrust?

Sandra: “Dat bestaat zeker nog in Genk en zit vervat in een politieverordening. Op zon- en feestdagen mag je om te tuinieren geen gebruik maken van ontploffingsmotoren of elektrische motoren. Soms denk je een goede reden te hebben om dit wel te doen op zondag, als je bijvoorbeeld de rest van de week werkt of omdat het dan net niet regent. Maar dan zou je in principe eerst je buren moeten aanspreken en luisteren wat die ervan vinden.”

Welke tips kunnen jullie nog meegeven?

Paola: “Blaffende honden of kraaiende hanen zijn een veelgehoorde ergernis. Toch kunnen eigenaars voorzorgen nemen. Een haan kraait wanneer die daglicht ziet. Als je de haan in een geblindeerd nachthok zet, zal die niet in de vroege uurtjes kraaien. En honden blaffen ook minder als je ze de nodige aandacht geeft. Je mag ze niet lang alleen laten overdag of ’s nachts.”

Praten helpt, maar dat gelooft niet iedereen. Wat doe je dan best?

Sandra: “Je moet minstens een poging doen. Het getuigt toch alleen maar van respect voor elkaar als je elkaar verwittigt of aanspreekt over een probleem. Een briefje in de bus kan helpen maar het beste is dat je het persoonlijk doet. Als je direct de politie belt, maak je het soms erger. Hoe zou je zelf zijn als er plots politie voor je deur staat voor een probleem waarvan je niet wist dat dit een probleem was? Lukt praten echt niet, dan worden wij ingeschakeld.”

Meer weten over burenbemiddeling?

Lees meer

Wanneer spreken we van geluidsoverlast?

Overdag (7 tot 22 uur) is gerucht of rumoer verboden wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.

's Nachts (22 tot 7 uur) is nachtgerucht/ rumoer verboden wanneer het de rust van de inwoners kan verstoren. Uitzonderingen hierop zijn o.a. dringende werkzaamheden (overmacht) of evenementen goedgekeurd door het stadsbestuur.

Op zondag is lawaai van motorische werktuigen (bv grasmaaiers) verboden.

Meer weten over het reglement rond overlast? 

Lees meer