30/01/19 Infovergadering Heraanleg riolering Emiel Van Dorenlaan