Startpagina Stad Genk

alert-box-close-text

Genk tegen corona

6 gouden regels

1 - Respecteer de hygiëneregels

2 - Doe je activiteiten liefst buiten

3 - Denk aan kwetsbare mensen

4 - Hou afstand (1,5 m)

5 - Beperk je nauwe contacten

6 - Volg de regels over bijeenkomsten

Meer info