Kortingen vrije tijd

De Stad Genk wil zoveel mogelijk Genkenaren de kans bieden om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Voor heel wat activiteiten is er een kortingssysteem.

Stedelijk aanbod

Korting voor VT-houders

Genkse gezinnen met het Verhoogde Tegemoetkomingsstatuut (VT) genieten tot 50% korting. Je komt in aanmerking als het nummer op je ziekenfondsklevertje eindigt op een '1'. Bijvoorbeeld: 131/131 of 111 - 111. Je vindt dit nummer linksonder op je klevertje.

Deze korting is onder meer van toepassing bij:

 • Bibliotheek
 • C-mine
 • sportactiviteiten en sportkampen
 • Grabbel & Co
 • Perron 13
 • Technologiebende
 • evenementen: bijvoorbeeld Sintshow, Vurige Vijvers, Genk Schaatst, ...

De korting wordt rechtstreeks verrekend aan de kassa, of, als dat om technische redenen niet mogelijk is, terugbetaald via vzw Rap op Stap. Je kan voor meer info contact opnemen tijdens hun zitdagen.

GA voor Kunst heeft ook een kortingssysteem. Meer info vind je op hun website.

Niet-stedelijk aanbod

Je kunt een financiële tussenkomst van 50% krijgen voor het niet-stedelijk aanbod. De voorwaarden daarvoor zijn:

 • Genkenaren met het VT-statuut komen in aanmerking.
 • Het gaat om duurzame activiteiten. Dus geen occasionele activiteiten. Lidmaatschappen en inschrijvingsgelden van bijvoorbeeld sportverenigingen, jeugdverenigingen, culturele verenigingen, cursussen, kampen (...) komen in aanmerking.
 • De korting geldt enkel voor activiteiten in de vrije tijd, dus niet voor bijvoorbeeld schoolreizen.
 • Commercieel aanbod komt niet in aanmerking.
 • De tussenkomst is beperkt tot 300 euro per jaar.

Vraag de korting aan bij Rap op Stap

Andere kortingen

Naast de verhoogde tegemoetkoming kunnen nog andere kortingen van toepassing zijn.

Kijk voor de zekerheid in het aanbod van de organisatoren of je een korting op de deelnameprijs kan krijgen.