Gedeeld verblijf

Gelijke voordelen, ook voor Genkse kinderen die elders gedomicilieerd zijn

Sommige verenigingen, sportclubs en stedelijke diensten geven een beperkt (financieel) voordeel aan Genkenaren of Genkse kinderen. Als je kind bijvoorbeeld omwille van co-ouderschap bij beide ouders verblijft maar niet in Genk gedomicilieerd staat, dan loop je als Genkenaar al eens een voordeel voor je kind mis. Bij sportactiviteiten/vakantiekampen van de stad of vereniging betalen inwoners soms een andere prijs dan niet-inwoners. Zonder domicilieadres in Genk kom je niet in aanmerking voor dit voordeel.

Hier bestaat een oplossing voor: je vraagt aan het loket in het stadhuis een melding van gedeeld verblijf in het bevolkingsregister aan. Er wordt dan een melding genoteerd dat het kind soms op jouw adres verblijft. Het adres van je kind verandert hierdoor niet. Let wel: zo ’n registratie kan enkel bij de andere ouder. Dus niet voor verblijf bij grootouders of andere familieleden. Deze melding geeft verder geen socio-economische of fiscale rechten of plichten.

Het verzoek wordt ingediend op basis van de gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen de ouders m.b.t. de huisvesting van de minderjarige. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Registreren doe je (na afspraak) bij de afdeling Burgerzaken van de stad.
Zodra de registratie is voltooid, vraag je een attest om voor te leggen bij de stedelijke diensten of Genkse verenigingen zoals de dienst Sport, de Jeugddienst of RapopStap.

De voordelen en voorwaarden verschillen per dienst en per vereniging. Vraag er steeds naar bij elke inschrijving zodat je kind optimaal van de voordelen kan genieten.

Deze registratie is gratis.