Werk

Iedereen aan het werk in Genk, dat is de ambitie van onze stad. In de eerste plaats rekenen we hiervoor op de VDAB. De VDAB helpt in je zoektocht naar werk door een jobsite, opleidingen en begeleiding.

Voor veel mensen is de drempel tot werk extra hoog. De toegang wordt bemoeilijkt door hun individuele kenmerken zoals nationaliteit en afkomst, leeftijd, gender en/of gezondheidstoestand maar ook door hun sociale kenmerken zoals de gezinssituatie, armoede, het ontbreken van een sociaal netwerk.

Om deze drempels voor kansengroepen weg te werken tekent het stadsbestuur, aanvullend op het centrale Vlaamse VDAB-kader, een aanvullend plan uit. Het is onze stedelijke ambitie om jaarlijks 200 mensen intensief te begeleiden, waarvan we 120 Genkse werkzoekenden naar werk en 40 naar een opleiding bemiddelen, zowel individueel als in groep. Voor een aantal van de projecten is er financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Meer info over de doelstellingen van de dienst Tewerkstelling vind je in het meerjarenplan 2020-2025.

Partners

De dienst Tewerkstelling werkt samen met verschillende partners. Zo blijft onze kennis over opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven actueel en kan de dienst aanvullend in het netwerk de dienstverlening voor haar werkzoekenden op punt houden.

Onze partners zijn: VDAB, Emino vzw, Stebo vzw, BLM, Enaip vzw, Travi Uitzendsector.