Besluiten, verslagen en agenda's raadplegen

Naar de kalender

Wat vind je in de bestuurskalender?

 • Agenda's en notulen van de gemeenteraad
 • Agenda's en notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Reglementen, verordeningen en lijsten van besluiten, genomen door de verschillende bestuursorganen.

Hoe werkt de bestuurskalender?

Je kan in de kalender zoeken op datum en op trefwoord. We gebruiken daarbij volgende afkortingen:

 • GEM: gemeenteraad
 • RMW: raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
 • CBS: college van burgemeester en schepenen
 • VB: vast bureau
 • BB: besluit van de burgemeester
 • RVB: raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Niet gevonden wat je zoekt?

 • In de bestuurskalender vind je enkel informatie die vatbaar is voor openbaarmaking. Vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven zijn niet openbaar.
 • In de kalender vind je documenten terug die dateren van datums vanaf 1 januari 2019. Oudere documenten vind je hier terug.
 • Nog niet gevonden wat je zoekt? Als het gaat om een document dat je kan opvragen i.k.v. openbaarheid van bestuur, stuur dan een mail naar: openbaarheid@genk.be of richt een brief aan: Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk.

Klachten over een beslissing

Naar de kalender