Akten Burgerlijke stand - aanvraag afschrift of uittreksel

Een afschrift van de akten met vermelding van de afstamming kan alleen worden aangevraagd door jezelf of iemand aan wie je volmacht geeft. Haal je een akte af voor iemand anders, moet je een ondertekende volmacht voorleggen. Je moet bij de aanvraag altijd je identiteitskaart voorleggen.

Op basis van de aktes opgesteld in Genk kan je volgende attesten aanvragen:

  • van kort verlet afgeleverd aan een familielid van een overledene;
  • van kort verlet afgeleverd aan een familielid van een bruidspaar;
  • voor notaris of advocaat met de melding van de datum van overschrijving van een akte in het bijgevoegd register;
  • waaruit blijkt dat een huwelijksaangifte werd opgesteld met vermelding van de geplande huwelijksdatum;
  • van gewijzigde identiteit nav overschrijving KB (wijziging familienaam) of akte wijziging voornaam.

Is je akte bestemd voor het buitenland?

Als een akte bestemd is voor het buitenland is er soms legalisatie nodig. Indien nodig vragen we dit voor je aan. Je moet dan wel een mailadres doorgeven.

Voor sommige landen waarmee een overeenkomst werd afgesloten (Conventie van Genève) wordt een internationaal meertalig document aangemaakt in plaats van een akte. Deze kunnen onmiddellijk worden opgemaakt.

Voor wie?

Van iedere akte die de Burgerlijke Stand opmaakt, zoals een akte van geboorte, huwelijk of van overlijden, kan je een afschrift aanvragen.

Procedure

  • Je kan dit via de website aanvragen.
  • Je kan je aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren. Let op: de akte kan niet onmiddellijk worden meegegeven.
  • Vraag je een akte aan van of voor iemand anders, bijvoorbeeld als advocaat, dan doe je de aanvraag online.
  • Vraag je een akte aan voor iemand anders, dan moet je steeds een volmacht voorleggen. Je kan hieronder een volmachtformulier downloaden of dit zelf schrijven.

Bedrag

Gratis

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Meer info

Via verify.intellistampcenter.be kan je de authenticiteit van een ontvangen document controleren.