Contactgegevens en nuttige links

Heeft u vragen over het Gènker Dialect of wil u contact opnemen met Veldeke Genk:

vragen, opmerkingen, contacten e.d.:

theo.achten@proximus.be

lidmaatschap, ledenadministratie:

mia.reyskens@skynet.be

Nuttige Links:
Geschreven publicaties
algemeen
 • A. Stevens, 'De evolutie van de Haspengouwse streektalen', verschenen in de bundel 'Limburgs Haspengouw' (Hasselt 1951, blz.223-264).

 • Maasen, M. en J. Goossens (1975), Limburgs Idioticon. Verzamelingen dialectwoorden ("woordenzangen"), van 1855 tot 1902 verschenen in het tijdschrift "'t Daghet in den Oosten". Tot woordenboek omgewerkt door M. Maasen en J. Goossens. Tongeren, Michiels.
  over Belgisch Limburg

 • Weijnen, A.A., J. Goossens e.a. (1983-), Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Assen, Van Gorcum; Groningen, Gopher.
  over Limburg (Belgisch en Nederlands)

 • Claeys, H. J. (2001), Vlaams Dialectenwoordenboek. Antwerpen, Artus.
  over Vlaams dialect

 • Thewissen, H. (z.j. [2005]), Limburgs etymologisch woordenboek ofwel Woa kómme oze wäörd vandan? z.p., z.n.
  over etymologie van Limburgse woorden
specifiek over het Genker
 • Geraerts, A. e.a. (z.j. [1990]), Genker Woerdeleest. Genk, Gemeentebestuur Genk. A. Geraerts, J. Olaerts, J. Remans, 1985, Genker woordenlijst, in Heidebloemke vol. 44 afl. 1 (feb), p. 1-10.

 • Wissels, Betekenis in A.B.N. van de gebezigde Genker woorden, In: Heidebloemke; vol. 34 (1975), afl. 5-6 (okt), pag. 7-9 / 1975

 • J. Remans, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen, 1979 (Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde) Hasselt, 42 blz.
  Ook digitaal verschenen: http://www.dbnl.org/tekst/rema004genk01_01/index.htm

 • J. Remans, Genker spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen II, 1982 (Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde) Hasselt, 16 blz.
  Ook digitaal verschenen: http://www.dbnl.org/tekst/rema004genk01_01/index.htm

 • J. Goossens, Genker dialect tussen oost en west, 1997, 12 blz.

 • R. Belemans, Dialectverlies bij Genker jongeren, 1997 (mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, nr. 91) Hasselt.
  Ook digitaal verschenen: http://www.dbnl.org/tekst/bele001dial01_01/index.htm

 • J. Goossens, 'Historisch onderzoek van sleeptoon en stoottoon in het dialect van Genk' (in: Handelingen v.d. Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie 33 [1959], blz. 141-212)

 • J. Goossens, 'Historische und geographische Randbedingungen des Genker Tonakzentsystems' (in: Germanic Tone Accents, Edited by Michiel de Vaan, Stuttgart 2006, blz. 35-49).

 • Bijdragen van Goossens in Heidebloemke. overzichtslijst te vinden onder 'Kleine Beiträge und Ankündigungen' op p. 1241-1242 in de bundel 'Lingua Theodisca. (Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft), Münster/Hamburg 1965.