Gezinshereniging voor niet-EU-burgers

Kan ik als niet-EU burger, bij mijn gezin in België komen wonen?

In bepaalde omstandigheden kan je inderdaad een aanvraag indienen om bij je gezin of partner in België te verblijven. Dit heet dan gezinshereniging.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

 • A. Je hebt geen visum nodig om naar België te komen of je hebt een visum C voor maximum 90 dagen.
 • B. Je bent een gezinslid van een burger van de Europese Unie of van een Belg die wettig in België verblijft.
 • C. Je wenst een gezinshereniging maar hebt geen visum D en valt niet onder de categorieën A. of B.

Voorwaarden

 • A. Je hebt geen visum nodig om naar België te komen of je hebt een visum C voor maximum 90 dagen.
  Wanneer je als niet-EU burger uit een land komt dat niet visumplichtig is of je bent in het bezit van een C-visum (verblijf van max. 90 dagen) kan je een gezinshereniging aanvragen volgens de procedures:
  • artikel 10 - voor gezinshereniging bij familieleden die in het bezit zijn van een verblijfskaart onbeperkte duur (in het bezit van een elektronische B, C of D-kaart).
  • artikel 10 bis - voor gezinshereniging bij familieleden die in het bezit zijn van een verblijfskaart met beperkte duur. (in het bezit van een elektronische A-kaart).
 • B. Je bent een gezinslid van een burger van de Europese Unie of van een Belg die wettig in België verblijft, maar je bent zelf geen EU-burger.
  In dat geval dien je een aanvraag in via de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in je land van herkomst of verblijf. Je moet dan de nodige bewijsstukken voorleggen. Indien je aanvraag wordt aanvaard, krijg je een visum D (B20) - gezinshereniging. Daarmee meld je je aan bij het stadsbestuur. Na de bevestiging van je verblijf bij je gezin, wordt je een verblijfsrecht toegekend.
 • C. Je wenst een gezinshereniging maar hebt geen visum D en valt niet onder de categorieën A. of B.
  Deze regeling (volgens artikel 48) geldt indien je:
  • vrijgesteld bent van de visumplicht om naar België te reizen;
  • een visum C - voorgenomen huwelijk of wettelijke samenwoonst - kreeg;
  • illegaal bent in Belgë en wil huwen met een EU-onderdaan;
  • eerder gevestigd was in een ander EU-land.

Voor meer informatie over de verschillende procedures of de aanvraag zelf, kan je je wenden tot de Afdeling Burgerzaken.

Procedure

Procedure A

Voor te leggen aan het stadsbestuur bij de aanvraag:

 • je geldige paspoort;
 • je huwelijksakte of akte van geboorte onder de vereiste vorm (apostille of legalisatie);
 • een medisch getuigschrift;
 • een uittreksel uit het strafregister indien je ouder bent dan 18 jaar;
 • een bewijs van ziekteverzekering

Procedure B

Voor te leggen aan het stadsbestuur bij aankomst in België:

 • je geldige nationale paspoort met visum D
 • twee recente pasfoto's.

Procedure C

Voor te leggen aan het stadsbestuur:

 • twee recente pasfoto's
 • officiële documenten die de familie- of partnerschapsband bewijzen (die moeten voldoen aan de regels inzake legalisatie, apostille en/of vertaling)
 • voor ascendenten of descendenten ouder dan 21 jaar: het bewijs dat je ten laste bent van de persoon waarmee je gezinshereniging vraagt;
 • voor ouders en grootouders: bijkomend een bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds.

Bedrag

Vanaf 2 maart 2015 rekent de federale overheid een administratieve dossierkost aan per verblijfsaanvraag en per volwassen persoon.

Deze kost varieert van € 209,00 tot € 363,00. Het bedrag moet gestort worden alvorens de aanvraag kan gesteld worden. Het stortingsformulier ontvangt u aan onze balies.

Een eventueel attest van immatriculatie kost € 8,00.