Gezinshereniging - EU-burger

Wat moet ik doen als onderdaan van een lidstaat van de EU om bij mijn familie of partner in België te mogen wonen?

Er zijn verschillende redenen en procedures voor het toekennen van een verblijfsrecht in België in het kader van een gezinshereniging.

Dit zowel voor:

 • echtgenoten
 • partners, voor verbintenissen gelijkgesteld aan het huwelijk
 • de descendent onder 21 jaar
 • de ascendent en descendent boven 21 jaar maar ten laste
 • de partner, voor een verbintenis niet gelijksgesteld aan het huwelijk (bvb wettelijke samenwoonst).

Om van deze regeling te kunnen genieten, moet je in de eerste plaats je burgerschap van de Europese Unie bewijzen. Je ontvangt dan een verklaring van inschrijving.

Procedure

Bij het eerste contact

 • je identiteitsbewijs of paspoort
 • 2 pasfoto's

Daarna

heb je 3 maanden de tijd om volgende documenten/bewijzen voor te leggen:

 • het bewijs van de huwelijksband, de verwantschap of het partnerschap;
 • het bewijs dat je ten laste bent van de persoon met wie je gezinshereniging aanvraagt;
 • in het geval van wettelijke samenwoonst of duurzame relatie, bijkomend:
  • een verklaring van wettelijke samenwoonst;
  • de bewijzen dat je mekaar minstens 2 jaar kent met 3 ontmoetingen van minstens 45 dagen binnen die 2 jaar;
  • of bewijzen dat je minstens 1 jaar samenwoonde;

OF

 • een gezamenlijk kind hebt bij de aanvraag

Bedrag

De aanvraag is gratis. Eventuele bewijzen van inschrijving moeten wel worden betaald.