Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT)

Een tegemoetkoming voor mensen van 18 tot en met 64 jaar met een verminderde zelfredzaamheid.

Voor wie?

Genkenaren die minstens 18 en maximaal 64 jaar zijn, kunnen de aanvraag indienen in het Sociaal Huis van de stad.

Wie zijn aanvraag niet zelf kan indienen, mag iemand in zijn plaats afvaardigen met een volmacht.

Voorwaarden

Als je tussen 18 en 65 jaar bent en een verminderde geestelijke en/of fysieke zelfredzaamheid hebt, kan je recht hebben op een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming (IVT/IT).

Opgelet

Tot voor kort konden personen met een handicap hun inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (IVT/IT) aanvragen vanaf hun twintigste. De eerste uitbetaling volgde na goedkeuring van het medisch dossier vanaf de leeftijd van 21 jaar.
 
Bij nieuwe aanvragen past de FOD Sociale Zekerheid sinds 1 januari 2021 de leeftijd van 18 jaar toe. Dat betekent dat je je aanvraag kan indienen op je 17de.
 
Wie al een IVT/IT-uitkering heeft, hoeft niets te doen. De FOD Sociale Zekerheid onderzoekt zelf of je in aanmerking komt voor een toekenning vanaf je 18de verjaardag. De vroegst mogelijke ingangsdatum is 1 augustus 2020.

Procedure

Als je een IVT/IT aanvraagt, wordt eerst je graad van invaliditeit vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid. Daarvoor moet je als inwoner van Genk een aanvraag indienen via het stadsbestuur. Mocht je zelf niet kunnen komen, dan kan je ook een volmachtdrager in je plaats sturen met een volmacht.

Bij een aanvraag om een IVT/IT moet je de naam van de behandelende arts opgeven. Later neemt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) contact op met die arts om de nodige medische inlichtingen te verzamelen. Later ontvang je een uitnodiging voor een controle in het medisch centrum in Hasselt. De controlearts van het medisch centrum stelt de graad van zorgbehoevendheid vast.

Dat resulteert in een attest dat je per post ontvangt. Dat attest vermeldt het percentage van je invaliditeit. Het vormt de basis voor een rechtenonderzoek en daaruit volgt dan de financiële beslissing (of je een tegemoetkoming krijgt en hoeveel die eventueel bedraagt).

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de aanvrager;
  • volmacht (indien de aanvrager zelf niet kan komen).

 Opgelet: het is belangrijk dat je de naam van de behandelende arts van de aanvrager kent.