001 Opcentiemen onroerende voorheffing

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de stad Genk 850,13 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019