Volwassenenonderwijs

Overzicht aanbod

Tweedekansonderwijs
Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven
T 011 82 48 66
info@tko.cvo-step.be
Middelbaar onderwijs voor volwassenen om een diploma hoger secundair onderwijs te behalen.

Federatie tweedekansonderwijs Vlaanderen
www.tweedekansonderwijs.be
CVO CTT Limburg
Halmstraat 12
T 089 84 99 03
admgenk@cttlimburg.be

CVO STEP
Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven
T 011 82 48 66
inschrijvingen1@tko.cvo-step.be
Volwassenen die hun diploma secundair onderwijs niet behaalden, kunnen dit alsnog doen in het tweedekansonderwijs.

Cursa Limburg
Hoofdzetel: Halmstraat 12
Vestiging: Mosselerlaan 94
T 089 84 99 03
genk@cursa.be 
www.cursa.be

Centrum voor Basiseducatie - LiMiNo
Hoogstraat 5
T 089 35 59 90
info@basiseducatielimino.be
www.basiseducatie-limino.be
Het Centrum voor Basiseducatie organiseert cursussen voor laaggeschoolde volwassenen.

SYNTRA Limburg Campus Genk
Geert HAESEN
Thor Park 8040
T 089 35 46 16
infogenk@syntra-limburg.be
www.syntra-limburg.be

CVO Vrije Leergangen Limburg
Halmstraat 6
T 089 38 34 22
vll@qrios.be
www.qrios.be