Aankomstverklaring als buitenlandse toerist - EU-burger

Als je als EU-burger België bezoekt voor maximum 90 dagen en je verblijft op een particulier adres (vb. bij vrienden of familie), moet je dit binnen de tien werkdagen verplicht melden bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur van jouw verblijfplaats. Deze verplichting geldt ook voor alle familieleden die je vergezellen.

Deze aanmeldingsplicht kadert in de Schengenakkoorden afgesloten tussen de diverse Europese landen.

Je moet je niet melden als je in een hotel of een ziekenhuis verblijft, omdat daar al een registratie gebeurt.

Bij je aanmelding in het stadhuis ontvang je een formulier dat je gegevens en de duur van je verblijf vermeldt. Je moet dit document steeds samen met je identiteitskaart of paspoort kunnen voorleggen. Na afloop van je verblijf moet dit formulier terugbezorgd worden aan het stadsbestuur, door jezelf of door iemand anders.

Indien je je aanwezigheid niet meldt of pas na 10 werkdagen, kan er een administratieve geldboete van 200 euro opgelegd worden.

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

  • geldig identiteitsbewijs of paspoort