Actie uitgelicht: 9 werven voor een groen, bereikbaar en bruisend Genk-centrum

Uit ambitie #6 - Genk als stad sterker maken

Metamorfose voor Genk-centrum: groen, bereikbaar en bruisend voor bewoners, bezoekers en handelaars.
De sites als motor van Genk op vlak van economie, werk, vernieuwing, beleving, toerisme, ...

Regina Mundi: site voor talent en wonen

De herontwikkeling van Regina Mundi is in 2020 opgestart. Hier vestigen binnen enkele jaren de Genkse academies GA voor Kunst. We combineren dit met meer onderwijs en talenthubs. Hier komen vernieuwende woonconcepten met de focus op jonge gezinnen, maar daarnaast wordt hier ook ruimte voorzien voor woonzorg-infrastructuur voor ouderen.

Het stadhuis wordt een stadskantoor

Hier willen we Genkenaren en bezoekers nog beter onthalen en bedienen. Deze legislatuur neemt een ruimteonderzoek het stadhuis opnieuw onder de loep. Hierin gaan we op zoek naar een klantvriendelijk en aantrekkelijk profiel voor dit grote gebouw. Ook de gemeenteraadszaal willen we opnieuw een toegankelijke en transparante plek geven. Hier zetten we ook in op vergroening. Dat zie je al voor het stadhuis maar binnenkort ook op het binnenplein.

Oud-gemeentehuis krijgt nieuwe functie

Dit historisch gebouw krijgt een stedelijke functie. Maar of dit publiek of privaat zal zijn, ligt voorlopig nog open. Op dit moment is het gebouw grotendeels een belevingsruimte voor jeugd en creativiteit en dat kan ondertussen zo blijven.

Portavida

De welzijnssite is in een vergevorderde fase. Belangrijke zorgen welzijnsorganisaties hebben er hun intrek genomen, de nieuwe wooncomplexen en de omgevingsaanleg zijn bijna klaar.

Shopping 2

krijgt een nieuwe identiteit in het shopppinggebied. Op dit moment loopt er een studie over de nieuwe identiteit van Shopping 2 binnen het Genks koopgebied. Eigenaars en stad doen dat samen. Eind 2020 valt hierover de beslissing.

De stationsomgeving

krijgt een nieuwe studie die de heraanleg van deze buurt (na 2025) in kaart brengt.

Het slachthuis

Dit wordt deze bestuursperiode afgebroken en krijgt een nieuwe bestemming. De uitvoering is voor na 2025.

Nieuwe zuidelijke lus

Na de Molenstraat, de Rootenstraat en de omgeving van Shopping 1 wordt nu de lus Stationsstraat, Klokstraat en Winterslagstraat aangepakt. Een mobiliteitsstudie brengt dit jaar de kruispunten, het verkeer en parkeren in kaart en daarna kan het herinrichtingsplan opgemaakt worden. De uitvoering start eind 2021.

Evence Coppéelaan

Dit wordt de groene ader die het centrum met C-mine verbindt. Voetgangers en fietsers krijgen hier meer vrij spel. De werken starten in 2021.