Actie uitgelicht: Alle Genkenaren voelen zich thuis

Uit ambitie #10 - Respectvol samenleven

Genk is een diverse stad: alle inwoners moeten zich thuis voelen.
Actief werken aan samenleven in de wijken.
Inspraak, participatie en burgerbudget: Genkenaren aan zet.
Genk kijkt over de grenzen heen.

Wie in Genk woont, moet zichzelf kunnen zijn. Samenleven in respect voor elkaar is aanvaarden dat iedereen deel uitmaakt van onze samenleving, ongeacht afkomst, ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of beperking.

Wat maakt het uit, je bent een van ons! Met campagnes zoals deze blijven we Genkenaren aanmoedigen om samen te leven in respect voor elkaar. Met OGWA (Ook Genks Wel Anders) hebben we een actieve Genkse werkgroep rond het holebien transgenderbeleid maar ook een meldpunt voor discriminatie is hier actief.