Actie uitgelicht: Alle kwetsbare gezinnen krijgen een kinderrechtenonderzoek

Als we Genkenaren beter willen beschermen, moeten we een tekort aan bescherming snel opsporen. Dat doen we door gezinnen met kinderen op te volgen om hun kansen in het leven te maximaliseren.

Uit ambitie #1 - (kans-)armoede daalt

30% minder armoede tegen 2025.
Menswaardig inkomen voor elke Genkenaar, meer Genkenaren aan het werk.
Kinderen topprioriteit!

Gemiddeld kan dit voor een gezin tot 830 euro aan voordelen per jaar opleveren, voordelen die nog niet benut werden. In 2019 hebben 154 gezinnen zo’n onderzoek gekregen. De stad wil dit voor alle gezinnen doen waar een kindje geboren wordt. En dat willen we doen via de geboortepremie.

NIEUW: De geboortepremie als contact- en signaalfunctie

In Genk krijgen alle ouders een geboortepremie. Of je nu ouder, adoptieouder of pleegouder bent: elk kind ingeschreven in Genk heeft recht op de geboortepremie. 50 euro per kind en een extra bedrag bij meerlingen in de vorm van cadeaubonnen. Je hoeft dit niet aan te vragen, je hebt er automatisch recht op. Ouders die we niet bereiken, gaan we actief bezoeken. Voortaan verdelen we de geboortepremie in Campus O³. Zo verlagen we de drempel voor gezinnen. Tegelijk informeren we over de premies en tegemoetkomingen waar hun kinderen recht op hebben.

Foto:
Een vrijwilliger van Vincentius maakt voedselpakketten in coronatijd. Steeds meer mensen moeten hier aankloppen omdat ze niet rond komen met hun inkomen. Genkenaren die het nodig hebben, worden hier geholpen. Toch wil Genk ook nog meer inspelen op armoedepreventie. Door tijdig in te grijpen in energiekosten of onbenutte voordelen te onderzoeken maken we gezinnen een stuk zelfredzamer en beschermen we hun kinderen.