Actie uitgelicht: Neem een warm taalbad

Nederlands is de taal die ons verbindt en die je moet beheersen om mee te kunnen op school, op de arbeidsmarkt, kortweg: in heel onze samenleving. Nederlands moet daarom niet alleen een belangrijke plaats krijgen in het onderwijs, maar ook in publieke ruimtes. We zetten dus in op nog meer taalvaardigheid. In de bibliotheek ligt al een tijdje het Taalpunt maar nu gaan we ook meer inzetten op het Nederlands in het dagelijks aanbod, zoals in expo’s, workshops en andere activiteiten.

Uit ambitie #2 - taal en talent versterken

Nederlands verbindt en geeft kansen.
Meer jongeren verlaten de school mét diploma.
Talent heeft een plek in Genk, met als blikvanger één nieuwe locatie voor de Genkse Academie voor Kunst.

NIEUW: Lezen op het plein

Zag je het al deze zomer? De bib kreeg buiten een leesplein. Het reuzetouw ‘Rope’ verbindt letterlijk en figuurlijk. Zo staat het symbool voor een verrassend, warm en verbonden Genk. Het leesplein is een speelse maar doordachte manier om lezen te promoten. Zo wil de bib zorgen voor een sterke leescultuur bij de Genkenaren, want lezen is net zo belangrijk voor de ontwikkeling als sporten of gezond eten. Ga dus bij goed weer zeker eens genieten met een boek op het leesplein. Want zien lezen doet lezen!

Talenttruck: in de toekomst ook na school in de wijken!

Al jaren brengt de Bibtruck boekjes naar alle lagere scholen van Genk. Deze truck is van veel markten thuis, want als Kunsttruck laat hij kinderen artistiek en creatief aan de slag gaan. In de toekomst gaat de Bibtruck nog verder. Ook na de schooluren zal de hij te vinden zijn in de wijken om jong en oud te laten genieten van lezen en voorlezen.

Zomerscholen worden blijvers

Afgelopen zomer gingen er ook in Genk zomerscholen om kinderen en jongeren na het corona-voorjaar extra leerkansen te geven. De zomerscholen werkten sterk op taalvaardigheid. Deze intensieve aanpak gaan we ook na dit jaar herhalen.

Samen is beter!

Samen Inburgeren, samen zingen in het Regenboogkoor, VriendENTaal, Babbel & Brei... het zijn maar enkele initiatieven waarmee we in Genk anderstalige nieuwkomers oefenkansen Nederlands geven. De stad staat open voor nieuwe ideeën en mensen die samen op weg wil gaan met nieuwe Genkenaren.