Actie uitgelicht: Onze sites maximaal inzetten voor tewerkstelling

De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de ontwikkeling van onze sites. C-mine, Thor Park, Portavida, Synaps Park (ZOL), de Fordsite … Dit doen we niet enkel om Genkenaren en bezoekers een aantrekkelijk stedelijk aanbod te kunnen bieden maar ook om jobs te creëren in toekomstgerichte sectoren. We gaan dat verderzetten. We willen immers dat hoger en lager geschoolden een job in eigen omgeving vinden.

Uit ambitie #3 - De Genkse economie sterker maken

Meer Genkenaren aan het werk
Nieuwe bedrijven naar onze stad halen
Handel en horeca steunen.

Thor Park krijgt een Slimme Maakcampus

Thor Park is al een Vlaamse kennissite op gebied van energie. De komende 5 jaar voegen we daar slimme maakeconomie aan toe. Samen met onze partners bouwen we infrastructuur voor toptechnologische dienstverlening aan bedrijven die overgaan naar industrie 4.0 – producties. Dat wil zeggen, slimme technologieproducten op maat van de klant. Dit complex zal ook ruimte bieden aan slimme maakbedrijven die zich graag zelf vestigen in een technologie-omgeving. De T2-campus ondersteunt dit met opleidingen in techniek en technologie van zeer hoog niveau.

De partners van de stad in dit project zijn LRM, KULeuven, Flanders Make, SIRRIS en POM Limburg. De totale kostprijs is 16 miljoen euro, waarvan 6,2 miljoen euro gefinancierd wordt door Europa en Vlaanderen.