Adoptie - informatie of aanvraag

Welke zijn de formaliteiten voor de adoptie van een kind in het buitenland?

Als je een kind in het buitenland wil adopteren moet je daarvoor als adoptieouder(s) een aanvraag indienen.

Op de website van Kind & Gezin vind je allerhande informatie over de verschillende adoptieprocedures.

Zodra er een buitenlandse adoptieovereenkomst is, moet je deze voor erkenning voorleggen aan de Centrale Autoriteit van de Federale Overheidsdienst Justitie

Na de erkenning van de adoptie zal de buitenlandse adoptieovereenkomst geregistreerd worden door deze dienst. Je kan dan de adoptieovereenkomst, de erkenning en de registratie door de Centrale Autoriteit voorleggen aan de Burgerlijke Stand voor overschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

Registratie buitenlandse akte van geboorte

Je kan ook eventueel de akte van geboorte van het kind, al dan niet aangepast met de gegevens van de adoptie, voorleggen ter registratie. Deze wordt dan overgeschreven in de Belgische registers van de Burgerlijke Stand. Het voordeel daarvan is dat je, eenmaal deze registratie gebeurde, je hier een afschrift van de akte van geboorte kan vragen als dat nodig is in andere procedures. Je hoeft die dan niet meer in het land van oorsprong op te vragen.

Bij onze Afdeling Burgerzaken kan je naast de overschrijving, ook terecht voor meer informatie of het nazicht van de hierna vermelde documenten.

Voor de overschrijving van het adoptiebesluit moet je het volgende voorleggen:

  • een attest of bewijs van erkenning van de buitenlandse adoptieovereenkomst afgeleverd door de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie,
  • een bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing houdende adoptie (art. 367-2 Burgerlijk Wetboek) afgeleverd door de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie,
  • de originele adoptieovereenkomst voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler,
  • het adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler,
  • eventueel de akte van geboorte (in sommige landen wordt na de adoptie een nieuwe akte van geboorte aangemaakt met vermelding van de nieuwe afstamming), voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler.