Adoptie - informatie of aanvraag

Als je een kind in het buitenland wil adopteren moet je daarvoor als adoptieouder(s) een aanvraag indienen.

Op de website van Kind & Gezin vind je informatie over de verschillende adoptieprocedures.

Zodra er een buitenlandse adoptieovereenkomst is, moet je deze voor erkenning voorleggen aan de Centrale Autoriteit van de Federale Overheidsdienst Justitie

Na de erkenning van de adoptie zal de buitenlandse adoptieovereenkomst geregistreerd worden door deze dienst. Je dient dan de adoptieovereenkomst, de erkenning en de registratie door de Centrale Autoriteit voor te leggen aan de Burgerlijke Stand voor overschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

Registratie buitenlandse akte van geboorte

De akte van geboorte van het kind, al dan niet aangepast met de gegevens van de adoptie, kan je laten registreren in de Belgische registers van de Burgerlijke Stand. Dit heeft het voordeel dat je een afschrift van de akte van geboorte hier kan opvragen en dit niet meer via het land van oorsprong moet verlopen.

Bij onze Dienst Burgerzaken kan je terecht voor de overschrijving, meer informatie en het nazicht van de hierna vermelde documenten.

Voor de overschrijving van het adoptiebesluit moet je het volgende voorleggen:

  • een attest of bewijs van erkenning van de buitenlandse adoptieovereenkomst afgeleverd door de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie,
  • een bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing houdende adoptie (art. 367-2 Burgerlijk Wetboek) afgeleverd door de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie,
  • de originele adoptieovereenkomst voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler,
  • het adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler,
  • eventueel de akte van geboorte (in sommige landen wordt na de adoptie een nieuwe akte van geboorte aangemaakt met vermelding van de nieuwe afstamming), voorzien van de nodige legalisatie en de vertaling ervan naar het Nederlands opgesteld door een beëdigd vertaler.