Adviesraad voor personen met een handicap

De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap brengt advies uit en signaleert knelpunten voor alle aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen.

De algemene vergadering van de stedelijke adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van Genkse instellingen, scholen en verenigingen, ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van OCMW en andere adviesraden.

De adviesraad wordt ondersteund door Dienst Sociaal Welzijn.