Afficheborden in de wijken

In de Genkse wijken staan 28 borden ter beschikking van organisaties of verenigingen voor vrije affichage. 

Je mag hier onder bepaalde voorwaarden gratis reclame maken voor manifestaties of evenementen.

De firma Decaux is eigenaar van de borden en zorgt voor een schoonmaakbeurt per maand

Je vindt de borden op volgende plaatsen:

 • Kerk aan de Noordlaan
 • Kruispunt Margarethalaan/Noordlaan
 • Rondpunt Herenstraat-Dijkstraat
 • Risstraat (hoek Hoevenzavellaan-Risstraat, dadelijk links aan de omheining Italiaanse kerk)
 • St. Jansschool, Onderwijslaan of Binnenlaan
 • voor appartement Hooiweg 105
 • Hoek Aardlaan-Miklaan (aan grote boom)
 • Buurthuis Bijlkestraat 16
 • Rechts langs de Wintergroenstraat, bij het binnenrijden van Nieuw-Sledderlo
 • Kerkplein, langs de weg Sledderlo
 • Ingang Ons Heem, Kerkplein
 • Kleuterschool op de Zuidplaats
 • Inkom Essenlaan – Omlooplaan
 • Inkom K. Boudewijnlaan – Omlooplaan
 • Rondpunt Meeuwerstraat – Marcel Habetslaan
 • Inkom Koolmijnlaan
 • Achterstraat aan de glascontainer
 • Inkom van de Klimoplaan
 • Gamma (Gieterijstraat)
 • Gemeentehuis ingang zijde Dieplaan
 • Station
 • Bret parochiecentrum
 • Landwaartslaan middenplein
 • Landwaartslaan aan de post
 • Bokrijk (Berk en Brem) of school
 • Sportcentrum
 • Collegelaan nr.9 (scholengemeenschap)
 • De Schom (school)

Voorwaarden

 • De manifestatie vindt plaats in Genk;
 • Er mag geen reclame (logo’s, merkproducten e.d.) op de affiche staan;
 • Boodschappen mogen niet strijdig zijn met Belgische en Vlaamse wetgeving.
 • De stad rekent op de hoffelijkheid van de plakkers. Dat wil zeggen:
  • respect voor andermans affiche;
  • geen aankondigingen van manifestaties die nog niet hebben plaatsgevonden overplakken;
  • één affiche per zijde (dus max 2).
    

Bedrag

Gratis