Afficheborden in de wijken

In de Genkse wijken staan 16 borden ter beschikking van organisaties of verenigingen voor vrije affichage. 

Je mag hier onder bepaalde voorwaarden gratis reclame maken voor manifestaties of evenementen.

De firma Decaux is eigenaar van de borden en zorgt voor een schoonmaakbeurt per maand

Je vindt de borden op volgende plaatsen:

 • Kerk aan de Noordlaan
 • Kruispunt Margarethalaan/Noordlaan
 • Rondpunt Herenstraat-Dijkstraat
 • Risstraat (hoek Hoevenzavellaan-Risstraat, dadelijk links aan de omheining Italiaanse kerk)
 • St. Janssie, thv de Schoolstraat
 • Parking Hooiweg
 • Rechts langs de Wintergroenstraat, bij het binnenrijden van Nieuw-Sledderlo
 • Kerkplein, langs de weg Sledderlo
 • Kleuterschool op de Zuidplaats
 • Inkom Koolmijnlaan
 • Achterstraat aan het rondpunt
 • Gamma (Gieterijstraat)
 • Station
 • Landwaartslaan (net voorbij de spoorwegovergang thv kruispunt met Kievitstraat)
 • Collegelaan nr.9 (scholengemeenschap)
 • De Schom (school)

Voorwaarden

 • De manifestatie vindt plaats in Genk;
 • Er mag geen reclame (logo’s, merkproducten e.d.) op de affiche staan;
 • Boodschappen mogen niet strijdig zijn met Belgische en Vlaamse wetgeving.
 • De stad rekent op de hoffelijkheid van de plakkers. Dat wil zeggen:
  • respect voor andermans affiche;
  • geen aankondigingen van manifestaties die nog niet hebben plaatsgevonden overplakken;
  • één affiche per zijde (dus max 2).
    

Bedrag

Gratis