Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt nieuwkomers op weg in de Belgische samenleving en doet dit onder meer via:

  • het aanbieden van een inburgeringsprogramma dat bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlandse taallessen en individuele begeleiding (bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, studies, …)
  • doorverwijzen naar de geschikte cursus Nederlands
  • juridische dienstverlening en advies over verblijfsrecht, vreemdelingenrecht en familiaal internationaal privaatrecht.

Er is een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering in Genk.

Jaarbeurslaan 25 - 3600 Genk

genk.maasland@integratie-inburgering.be